Store tall, liten skrift

Vi har vært gjennom en periode med lav prisstigning. Siste år var prisstigningen omkring tre prosent. Rentenivået har også vært lavt. Lønnsutviklingen har stått i forhold til dette. Dette har ført til oppgang i økonomien, stor sysselsetting og betydelig materiell velstandsøkning for de fleste av oss. Det å holde lave priser, lav rente og relativt lav lønnsøkning samtidig gir altså positive virkninger for alle.Eigersund kommune har gjort et betydelig arbeid knyttet til vann og avløp. Det er nødvendig og framtidsrettet. Dette er investeringer og kostnader som skal være selvfinansierende. Det vil si at kostnadene med utbygging og drift skal belastes brukerne, altså husstandene og virksomhetene i kommunen. Det gjøres i form av årlige avgifter.Kommunestyret i Eigersund vedtok i desember nye skatte- og avgiftssatser. I vedtaket kan vi blant annet lese:- Grunnlaget for eiendomsskatt korrigeres opp med 10 prosent.- Avløpsgebyret settes opp med 24 prosent·- Vanngebyret settes opp med 19 prosent. - Betalingssatsene for skolefritidsordning i juli settes opp fra 15 til 20 kroner. Det vil si med 33 prosent.Når den øvrige pris- og lønnsveksten er på tre til fire prosent, så blir dette formidabelt. De fleste av oss kan tåle disse økte kostnadene uten at det betyr så mye, men for noen vil det trolig bli vanskelig. Vi skal heller ikke glemme at dette kommer samtidig med mye høyere strømpriser og økende rentenivå. I sum vil mange derfor merke at det har blitt betydelig dyrere å betale for egen husholdning.Det ville vært en sensasjon om en bedrift gjorde noe liknende. Tenk om Aker Kværner meddelte sine kunder at "vi har gjort noen nødvendige investeringer. Derfor vil prisene gå opp 25 prosent." Det ville rett og slett ikke vært mulig.For all del; det er gledelig at Eigersund kommune, og andre kommuner, tar slike store løft og sikrer de grunnleggende funksjoner som vann, avløp, veier og annet. Vi finner likevel grunn til å minne om at det er en smertegrense et sted. De gode tidene vil ikke vare evig. Ikke denne gangen heller. Da må vi ha et kostnadsnivå som alle kan tåle. Helt syktSykefraværet reduseres ikke lenger. I helsesektoren i Eigersund kommune er det et registrert sykefravær på 8,3 prosent. Det er mye. Det betyr at hver tolvte medarbeider er syk. Hele tiden. Hver dag. Det er mye det.Kommunen er IA-virksomhet. Det er satt i verk mange tiltak for å redusere sykefraværet og være inkluderende for de som trenger det, når de trenger det. Virker det? Kanskje ville fraværet vært enda høyere uten disse tiltakene?Dette er et alvorlig varselsignal som bør tas på alvor. Noe er galt.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE