– Størst siden Kværner

Selskapet N-Diesel AS arbeider for å etablere et stort anlegg for produksjon av biodiesel. 100 dekar i Holevik på Eigerøy er satt av til et eventuelt prosessanlegg.

Tekst:

Publisert:

dalane-tidende.no
Dalane Tidende

Selskapet N-Diesel AS arbeider for å etablere et stort anlegg for produksjon av biodiesel. 100 dekar i Holevik på Eigerøy er satt av til et eventuelt prosessanlegg.

- Dette er veldig spennende for Eigersund kommune. Ikke siden etableringen av Kværner har vi hatt planer med så enorme muligheter som dette prosjektet kan åpne for, sier rådmann Karl Johan Olsen.

Biodiesel er et drivstoff som vil bidra til å nå de mål som myndighetene har satt for å redusere utslipp av klimagasser. Sluttproduktet vil kunne brukes i dieselmotorer både til lands og til sjøs. Foreløpig har selskapet hatt en muntlig kontakt med Innovasjon Norge som har signalisert støtte til en forstudie, som skal etterfølges av et forprosjekt. På litt lengre sikt håper N-Diesel AS å etablere en fabrikk på Kaupanes.LOKALE IDÉMAKERE: Det er Tor Andreas Svanes, Rasmus Gundersen, Arnfinn Ervik og Jarl Dyrnes som står bak det nyetablerte selskapet. De fire har hatt en tett dialog med Eigersund kommune og havnevesenet i perioden fra ideen ble født og bearbeidet og fram til nå.

Også havnefogd Knut Seglem er begeistret. Han har like godt øremerket hele Holevik-området til en framtidig fabrikk for produksjon av biobrennstoff. Blir anlegget etablert, kan det bety mye også for Egersund havn. N-Diesel ser for seg at det kan bli ett skipsanløp i døgnet til anlegget. En produksjon vil kreve stor tilførsel av trevirke som et vesentlig råstoff.METANOL: Produksjonen av metanol baserer seg på trevirke gjennom en avansert bioteknologisk prosess. Resten av produktet vil bestå av planteolje.

- Vi håper å ha klar en forstudie i løpet av året. Gjennom den vil vi finne ut hva som kreves for å komme i gang og ikke minst om det vil være mulig å etablere virksomheten i Eigersund. Vi vil videre arbeide med et forprosjekt som kommer i neste omgang. Rasmus Gundersen skal lage forstudien, sier Tor Andreas Svanes.

Rasmus Gundersen er sivilingeniør med mange års erfaring fra prosessindustri, både innen drift og konstruksjon. Han har de siste åra tilbudt sine ingeniørtjenester for prosessindustri over hele verden.SVANES & GUNDERSEN: Det var Tor Andreas Svanes som lanserte ideen i første omgang. Han står bak C-Map Norway AS og har i flere år hatt en spesiell teft for å hente penger til forskning og utvikling. Hans kunnskaper på dette området kan være avgjørende i den fasen N-Diesel AS nå går inn i. Dette ifølge Rasmus Gundersen, som er daglig leder i det nyetablerte selskapet.

De andre som står bak aksjeselskapet er Arnfinn Ervik, som driver Ervik Shipping. Hans fagområde er logistikk, også en pilar ved etablering av et anlegg i Eigersund. Jarl Dyrnes driver Statoils anlegg i Eigersund. Han har også erfaring fra fiskerinæringa. Ingen av de fire henter ut lønn fra N-Diesel AS.KOSTNADER: - Hva vil det koste å bygge opp en fabrikk på Kaupanes?

- Det er for tidlig å gå ut med tall. Vi har en viss idé, men våger ikke å si noe nå, svarer Svanes.

- Vil dere klare å skaffe investorer?

- Vi er optimister. En slik satsing er etterlyst av statlige myndigheter. Kanskje kan det hentes penger derfra. Har vi et godt prosjekt og utsikter til å selge biobrennstoff, vil vi klare å skaffe kapital, tror Svanes og Gundersen.KAN BLI STORT: - Jeg tror vi her har napp på noe stort. Blir en etablering en realitet, vil distriktet trekke til seg høyt kvalifiserte fagfolk. Det vil bety mye for havna og ikke minst er dette et viktig miljømessig tiltak for å bekjempe stadig økende utslipp av klimagasser, sier rådmann Karl Johan Olsen.

- Vil kommunen bidra med penger til forstudie?

- Om det kommer en søknad, smiler rådmannen.

Havnefogd Knut Seglem sier at vi neppe får se en vekst i fiskerinæringa i Egersund havn.

- Vi må ha tro på at en annen virksomhet skal ha bruk for de store næringsarealene som havnevesenet disponerer. Denne satsingen treffer midt i blinken i forhold til vår tilrettelegging i Holevik, sier Knut Seglem.

- Framtidsrettet- Dette er en positiv nyhet som bør gi gjenlyd langt ut over lokalsamfunnet, sier Gunnar Kvassheim.

Venstrepolitikeren er leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han viser til at vi står overfor en enorm utfordring i forhold til et stadig økende utslipp av klimagasser.

- Biodrivstoff er midt i blinken i forhold til å fylle de mål den forrige regjeringen vedtok for reduksjoner av uslipp. Det arbeides tungt for å gjøre noe med disse forholdene i dag. Denne satsingen har framtida for seg. Jeg skal følge dette med spenning og interesse framover. Jeg skal også gjøre det jeg kan for å bidra på min måte i forhold til å få til en slik etablering i Eigersund. Jeg tror at både viljen og interessen for i bidra vil være til stede, sier Gunnar Kvassheim.

Han sier at det arbeides på ulike plan for å få på plass slik produksjon i Norge.

- Jeg har selv arbeidet aktivt for å legge forholdene til rette for nyskapning på dette feltet gjennom arbeidet på Stortinget nå og tidligere gjennom den forrige regjeringen. Disse etablererne har valgt ei ny og framtidsrettet nisje. Det er også svært positivt at de allerede er i dialog med Innovasjon Norge om støtte. Det bør være midler å hente, sier Gunnar Kvassheim, som også sier at det er tverrpolitisk enighet i Norge om å satse på bioenergi.

En av utfordringene en produsent av bioenergi vil stå overfor, er å få sitt produkt ut i markedet. For å sørge for dette, vil politikerne arbeide for at oljeselskapene ved hjelp av ulike virkemiddel skal bli nødt til å tilby den type drivstoff på sine etablerte utsalg.

Siste nytt i Nyheter

Klubbhuset reiser seg
ANNONSE
Bjerkreim kan tape 1,4 millioner i eiendomsskatt
 
Friluftskurs for ferskinger
Skal bli enklere å søke om bredbåndstøtte
Skrinlegger ikke sjødeponi, foreløpig
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE