Stort skoleløft

Rehabilitering og utbygging av skolene på Hauge har vært en lang og vanskelig sak for politikerne i Sokndal. Lærere og elever har måttet tåle utsettelse på utsettelse i påvente av at politikerne skulle gjøre et endelig vedtak. Utbygging av nåværende skole er vurdert opp mot andre tomtealternativ. Etter mye om og men endte man opp å ruste opp eksisterende skoler. I tillegg kommer nybygg i tilknytning til disse.Men stadige utsettelser har kostet. I påvente av et vedtak har skolebygningene forfalt. Forfallet betyr ekstra utgifter. Et hardt presset byggemarked har også fått prisene til å stige. Derfor blir regningen atskillig høyere nå enn den ville blitt for bare få år siden, om politikerne hadde klart å bestemme seg. Det anslaget hovedutvalget for levekår nå jobber med og som de håper å få gjennomslag for i kommunestyret, ligger på nærmere 123 millioner kroner! Riktignok har rådmannen foreslått enkelte enklere løsninger, men det blir likevel småpenger i denne sammenhengen. Å komme under et tredobbelt millionbeløp synes helt umulig ut fra dagens situasjon.Selv med slike summer har neppe Sokndal kommune noe valg. Lærere og elever har vist en tålmodighet og smidighet langt over det man kan ha lov til å forvente av en arbeidsplass i det 21. århundre. De har improvisert og vist stor romslighet, slik det ofte blir når man har noe bedre i vente. Skolemiljøet i Sokndal vil neppe tåle noen ny utsettelse. Derfor bør arbeidet komme i gang etter planen. Det spørs bare hvordan Sokndal kommune velger å finansiere det store og helt nødvendige skoleprosjektet. En mulighet er selvsagt å lånefinansiere hele beløpet. Det innebærer en dobling av den lånegjelda kommunen har i dag. Det vil få konsekvenser for andre deler av den kommunale virksomheten om man binder opp store beløp for å betjene ei uforholdsmessig høy lånegjeld. Man vet heller ikke hvordan renteutviklingen vil bli på litt sikt. I dag er fortsatt renta «behagelig» lav. Men på så store beløp som det her kan bli snakk om, skal man ikke mange prosentpoeng opp før det vil virke ekstra tyngende på kommunebudsjettet.En annen mulighet er å ta av kommunens «kraftfond», eller «melkekua» som den yndes å kalles av enkelte. Deler av overskuddet av fondet går til næringsfondet og kulturfondet. Dersom det ikke lykkes å finne fornuftige finansieringsmåter, bør det være mulig - i det minste - å se på hvilke muligheter man har i forhold til så vel fond som overskudd av dette i en overgangsperiode, slik at man kan få til en finansiering som det går an å leve med. Fondet vil uansett gi en slags trygghet, om gjelda skulle bli for tung å betjene. Den nye skolen kan uansett ikke vente lenger.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE