ANNONSE

Støy om steinknusing

Kommunelege i Eigersund, Bjarne Rosenblad, har fattet et stoppvedtak overfor Risas steinknusing på Hovland. Kommunelegen mener støyen fra steinknusingen skaper en uholdbar situasjon for naboene. Han grep derfor inn, med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. Stoppvedtaket ble fattet 14. oktober, og entreprenørselskapets frist for å anke vedtaket utløp for over en uke siden. Onsdag morgen møtte kommunelegen derfor opp på anleggsområdet, for å forsikre seg om at vedtaket ble etterlevd. Da stod steinknuseren stille. Rosenblad har krevd at selskapet må gjennomføre støymålinger, for å dokumentere at virksomheten ikke skaper støy utover de tillatte grenseverdiene. Slike målinger ble aldri fremlagt av Risa, som likevel hevdet at slike er gjennomført og at det er tatt grep for å sørge for at arbeidene ikke overskrider støygrensene. Også administrasjonen i Eigersund kommune har tidligere forsøkt å stanse steinknusingen på tomta. 19. juni i år nedla fungerende byggesakssjef Arild Dyrskog Rolfsen øyeblikkelig vedtak om stans i arbeidene. Men Risa gikk, ved hjelp av sin advokat, til motangrep. De mente vedtaket inneholdt både fakta- og saksbehandlingsfeil. 1. oktober omgjorde miljøutvalget administrasjonens beslutning, og tillot at Risa fortsatte steinknusingen under gitte forutsetninger. Det er vanskelig å drive industrivirksomhet uten at det blir støy i nærområdet. Dette er en erkjennelse vi må ha med oss. Men samtidig reiser denne saken noen alvorlige spørsmål ved hvorvidt politikerne i miljøutvalget i Eigersund kommune tar sin rolle på tilstrekkelig alvor. I både herværende sak og i saken om avfallsanlegget til Hermod Teigen på Eigerøy, har utvalget valgt å se helt bort fra kommuneadministrasjonens faglige tilrådinger. Det er også andre saker der innbyggerne stusser over saksbehandlingen som foregår i utvalget. Derfor bør utvalgets medlemmer vokte seg vel for å ikke bli så behjelpelige at de blir sett på som nyttige idioter for næringslivet. Utvalget bør styrke miljøfokuset i sitt arbeid, og søke å ivareta en kritisk distanse til sakene de behandler. Selv om det handler om arbeidsplasser, må det være mulig å holde hodet kaldt. Det hadde heller ikke skadet om utvalget, i litt sterkere grad, ble oppfattet dithen at man også var på vanlige folks side. I alle fall litt hyppigere enn tilfellet er nå.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE