Striden om Moifjellet

Bjerkreim kan få to store investeringer til kommunen. Avinor har funnet  Moifjellet som godt egnet for en radar  til å overvåke og trygge helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen. I samme området, bare noen kilometer fra den planlagte radaren, har Shell Wind Energy funnet et område på 10.000 mål som egner seg til vindmøllepark. I overkant av 50 vindmøller vil kunne produsere 175 megawatt. Det er nok til å forsyne Sandnes kommune med strøm. Problemet er at kombinasjonen vindmøller og radar går dårlig sammen. Må en av partene trekke seg, blir det Shell. Bjerkreim kommune har imidlertid jobbet for at begge prosjektene skal realiseres. Heldigvis kan en slik løsning være i sikte.Avinor har arbeidet for å få vedtatt en reguleringsplan som åpner for at det statlige selskapet skal få disponere området ved Urdalsnipa. Formannskapet avviste planen. Avinor anket til kommunestyret, som igjen avviste planen.Shell har imidlertid kommet på banen igjen og henter ekspertise fra Nederland som kommer til Bjerkreim for å gi råd om hvordan navigasjonsraderen kan plasseres for at den ikke skal kunne påvirkes av vindmøller. Man skulle tro at dette kan la seg løse i et så stort område. For det er store økonomiske interesser knyttet til begge prosjektene. Radaren representerer investeringer for 57 millioner. Vindmølleparken vil koste mange ganger så mye og vil gi inntekter både til de ti grunneierne og kommunen, som også vil nyte godt av nye veier inn til området.For Bjerkreim er denne saken så viktig at kommunen har skaffet seg politisk talsmann i vindkraftsaker. Formannskapsmedlem Marthon Skårland har fått denne oppgaven og mener at når Shells kartlegging er ferdig, skal reguleringssaken tas opp på nytt. Det haster med å treffe en avgjørelse, og formannskapsmøtet 4. april er allerede avsatt til behandling av denne saken. Forhåpentligvis vil beregningene vise at det er plass til begge. Og skulle man lykkes, er det en aldri så liten seier til lokaldemokratiet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE