Ta Eigerøy i bruk!

På Eigerøy i Eigersund er det store ubenytta arealer. Det er på tide å gjøre en grundigere vurdering av hvordan noe av dette kan tas i bruk. Her er det mye myr og fjell som ikke er egnet til verken dyrking eller beite. Områdene er i svært liten grad brukt til rekreasjon eller annen allmenn nytte. La kreativiteten slippe til. Få fram dristige ideer og forslag. Ikke start med alle motforestillingene. Selvfølgelig kan det finnes både hubro og salamander på Eigerøy. Selvfølgelig skal vi ta vare på og sikre uberørt natur for framtida. Like selvfølgelig er det at det trengs arealer til framtidig utvikling av kommunen og distriktet.Dette er en oppgave som ikke er akutt, men samfunnsutvikling tar lang tid. Derfor er det på tide å starte med tankearbeidet. Når Eigerøy bru er blitt aktuell både i valgkampen og i den løpende vurderingen av samferdsel og sikkerhet, er ønsket og kravet om ny bru blitt aktualisert. Vi oppfordrer alle positive krefter til ikke å låse seg fast i begrepet bru. Det handler om hensiktsmessig atkomst og sikker ferdsel til og fra Eigerøy. Det kan aktualisere de gamle tankene om å bygge tunnel til Eigerøy. Kanskje bør også ideen om å knytte Hestnes-halvøya og Eigerøy sammen tas fram igjen fra arkivet. Det kan være en del av den store ringveien som framtidige generasjoner vil ha nytte av.Selv om boligbyggingen på Eigerøy har vært betydelig de siste tiårene, er det grunnlag for å gjøre mer. Det er slik at mange av de nåværende og framtidige arbeidsplassene i Eigersund finnes på Eigerøy. Da kan det være både praktisk og miljøvennlig at flere mennesker bor i nærheten av sine arbeidsplasser. Det vil også være et bidrag til å avlaste trafikken i Egersund sentrum. Dersom boligbyggingen i hovedsak skjer på Hestnes-halvøya og næringsutviklingen på Eigerøy, går Egersund sentrum og Eie-området mot et snarlig trafikkinfarkt. Hvis disse forholdene ses i sammenheng, i tide, er det mulig å tenke ut gode, langsiktige løsninger for kommunen, Dalane-regionen og fylket. På Eigerøy er det ennå store muligheter. Kanskje bør det lages en parallell til Hovlandsveien. Se på kartet! Se på flyfoto! Det kan gi noen ideer til videre utvikling av det sentrumsnære Eigersund. Det er viktig at det i en tidlig fase av planleggingen reserveres arealer og traseer for framtidige ferdselsårer. Disse må være slik at de gir rom for effektiv og miljøvennlig trafikk i lang, lang tid. Vår lille visjon for det framtidige Egersund, kan da være at gamlebyen videreutvikles i dagens sentrum, nybyen utvikles på Eie og en flott, stor og effektiv drabantby utvikles på Eigerøy.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE