Tar saken på alvor

Seks ansatte ved Titanias avdeling i Hommedal har gjennom 1990- og 2000-tallet fått kreft. De ansattes bekymringer knyttet til krefttilfellene i det såkalte finknuserområdet til industribedriften vokste i styrke i fjor vår. Bedriften har tatt bekymringene på stort alvor, og har gjennomført et betydelig arbeid for å forsøke å kartlegge om det er noe ved arbeidsmiljøet som kan forklare krefttilfellene. I løpet av en arbeidsuke er det rundt 20 personer som går inn og ut av ulike funksjoner og oppdrag inne på finknuserområdet. Spesielt synes krefttilfellene å ha rammet de ansatte som regelmessig har vært inne på kontrollrommet. En yrkeshygieniker som undersøkte avdelingen i september, konkluderer i en oppsummering at krefttilfellene foreløpig synes å være uten fellestrekk som kan indikere en felles kilde for eksponering. Yrkeshygienikeren mener derfor de seks krefttilfellene skyldes tilfeldigheter. Rapporten, sammen med sykdomshistorikken til de seks ansatte, er sendt til Kreftregisteret. Men Titania lar ikke saken stå der. Det er engasjert ytterligere eksperter som skal foreta flere undersøkelser og målinger på avdelingen. Post- og Teletilsynet har funnet utslag av elektromagnetisk stråling i arbeidsområdet. Slike målinger er foretatt både i møllebygget og inne i kontrollrommet til finknuseren. Det er i tillegg gjennomført målinger av både gammastråling og radon i Hommedal, og det vurderes nå om det skal foretas radonmålinger over lenger tid. Dessuten skal det foretas målinger av asbestnivåer. Titanias håndtering av saken synes å være meget tilfredsstillende. Som hjørnesteinsbedrift er det viktig at nettopp Titania går foran med et godt eksempel og tar bekymringer knyttet til arbeidsmiljøet på alvor. Omfanget og graden av undersøkelser har så langt vist at Titania gjør dette. Også fungerende hovedverneombud ved Titania, Geir Inge Holmen, sier seg tilfreds med bedriftens håndtering. Han sier at han ikke ser hva mer bedriften kunne ha gjort. Han setter likevel pris på at Titania fortsetter arbeidet med å undersøke saken. Det finnes i dag lite forskning på risikoen og farene knyttet til langtidseksponering for lavdosestråling. Dette fagområdet er i stadig utvikling, og det er ikke sikkert at alle svarene ennå foreligger, vitenskapelig sett. Denne usikkerheten fordrer en større grad av varsomhet og føre-var-holdning hos bedrifter der ansatte kan bli eksponert for strålekilder. Det finnes litt for mange eksempler på bagatellisering og forsøk på bortforklaring av overhyppighet av krefttilfeller på slike arbeidsplasser  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE