Tenk nytt!

      Lund kommune får fortjent kritikk fra Fylkesmannen. Saksbehandleren mener at kommunen ikke har vurdert det landbruksfaglige godt nok i sin utredning for omleggingen av fylkesvei 14. Det forslaget som plan-, nærings- og miljøsjefen i kommunen har kommet med, innebærer for store inngrep for de som driver jordbruk i området. Med i planen hører blant annet et nytt kryss til E39 og undergang under jernbanen. For flere av bøndene vil en slik løsning gjøre det svært vanskelig å drive rasjonell storfedrift. Videre er Fylkesmannen kritisk til at det politiske utvalget som behandlet saken i Lund, ikke spurte etter en slik utredning, eller i det minste vurderte å utsette saken til en slik utredning forelå. En slik mangel er grunn god nok, ifølge saksbehandleren hos Fylkesmannen, til å fremme innsigelser til et planforslag. Det hensynet burde Lund-politikerne tatt. Naturlig nok har de som driver jordbruk på Ualand, og som blir rammet av planforslaget, reagert. Tre bruk må omdisponere til dels mye jordbruksjord. Veien vil også kreve noen dekar med beite og våtmark. To bruk vil få betydelige ulemper med lang omkjøring når tre planoverganger på jernbanen blir lagt ned. Man bør forsøke å ta mer hensyn til jordbruket og forsøke å finne mer lempelige løsninger. Dersom man har et ønske om å opprettholde et aktivt jordbruk, bør også forholdene legges til rette. Det blir ikke gjort ved å ta så mye jordbruksjord som tilfelle vil være i denne saken. På en befaring nylig var stemningen til tider amper. I klare ordelag ble ulempene den foreslåtte reguleringsplanen vil føre til, forklart for kommunens og Fylkesmannens representanter. Slik saken har utviklet seg, bør Lund kommune gå en ny runde for å få utredet konsekvensene av planforslaget. Man bør velge løsninger som ikke får så store negative konsekvenser for de som driver jordbruk i området. Vi venter spent på hva fylkeslandbruksstyret sier om saken på mandag. Rampestreker Med vår og russetid slår det nesten aldri feil: Noen må ut og gjøre hærverk på russebiler. Det skjedde også denne uka. Ei knust frontrute og ødelagt speil var blant skadeverket som ble registrert. I tillegg var flere russebiler tilgriset med motorolje, egg og lim. Noen vil kanskje si at russen ikke fortjener bedre. Det er å dra det vel langt. Russ kan nok i sin iver etter å vise seg fram, egle opp noen til å gjøre gjengjeld. Det er likevel lov å tenke seg litt om. Litt tilgrising må russen kanskje akseptere. Når det går på reint hærverk, blir det noe annet. Mange avgangselever bruker mye penger på å ruste opp russebilene. Ekstrautgiftene til reparasjoner av ødelagte biler og utstyr, burde de vært skånet for. Vi kan jo håpe, på russens vegne, at de som står bak ugjerningene, melder seg og gjør opp for skadene - i det minste.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE