Terra, nei takk!

Nyhetsbildet i forrige uke var sterkt preget av Terra-saken. En del «rike» kommuner har inngått avtale om å satse framtidige inntekter i verdipapirer de ikke forsto hva var. Knapt noen forstår hva de egentlig satset på, men alle vet at mange penger nå går tapt.Det gjenstår mye arbeid før Terra-saken er ferdig, og den endelige fordelingen av skyld og tap er oppgjort. Vi trenger likevel ikke vente på den endelige konklusjonen for å forstå at dette ikke var noe kommunene burde gjort. Det er rett og slett en svært uklok forvaltning av felleskapets penger. At Terra Securities trolig har gjort enda dummere ting, hjelper lite i vurderingen av kommunenes kapitalforvaltning.Dalane-kommunene er ikke blant de rikeste. De må likevel forvalte pengene på best mulig måte. Det kan være snakk om mye penger, i alle fall i forhold til privatøkonomien til vanlige folk. Så vidt vi vet, driver de lokale kommunene en sunn og fornuftig kapitalforvaltning. Dalbuen er kjent for å være nøktern, til dels forsiktig. I denne sammenheng er det kanskje en fordel. I perioder har oppgaven for kommunene i Dalane i større grad vært å skaffe nok penger til å betale investeringer og drift.Sokndal kommune har disponert et stort beløp etter at de solgte energiaksjer ved etableringen av Lyse. Hvorvidt det var rett av kommunen å selge aksjene i 1999, kan det være delte meninger om, men det var det valget som ble gjort. Kommunen fikk 86 millioner kroner fra salget. Det kunne vært fristende å bruke større eller mindre deler av summen til investeringer og drift. Sokndølene gjorde et klokt valg, nemlig å få hjelp til en god forvaltning av pengene, og så bruke en del av avkastningen til kommunens løpende behov. Kraftfondet ble etablert. Det har vist seg å virke godt. Sokndal valgte en investeringsprofil med lav risiko, og avkastningen har variert. De 86 millionene som ble plassert i 1999, har gitt en avkastning på til sammen 60 millioner kroner. 35 av disse er brukt i perioden, og beholdningen på fondet har vokst til 111 millioner kroner. Ikke verst. Pareto, som har vært kommunens fondsforvalter, har selvsagt også tjent penger på oppgaven. Det skulle bare mangle. Og hvis noen skulle være i tvil, meglerne i Pareto henter også ut kjempehøye lønninger og bonus hvert år. Det er nok lite av det som kommer fra Sokndal kommune.Vi kan bare håpe at erfaringen som andre kommuner nå høster i Terra-saken, virker som en påminnelse om hva kommunene ikke bør gjøre med fellesskapets penger. Det er grunn til å berømme Sokndal for måten kommunen har håndtert sine penger. Det har vært mange situasjoner der det kunne vært fristende å ta fra pengebingen. Sokndal står foran noen krevende år i økonomien. De har valgt å ta en liten del av fondet for å saldere 2008-budsjettet. De vet samtidig at fondet ikke gir særlig god avkastning i år. Det er derfor begrenset hvor mange ganger budsjettene kan gjøres opp med penger fra kraftfondet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE