Tid for ettertanke

I går hadde Trygg Trafikk, NAF og Trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland sin årlige markering av drepte og skadde i trafikken i det året vi nylig la bak oss. Denne markeringen er viktig - både for etterlatte og oss som daglig ferdes i trafikken. I fjor ble det registrert ett dødsfall i Dalane-trafikken, for øvrig det samme som året før. En ung gutt fra Lund kjørte ut av veien og ble seinere funnet død. I tillegg ble det registrert 38 skadde. Her viser tallene en forholdsvis klar nedgang sammenliknet med tallene fra 2007. Da var det nemlig 60 trafikkskadde i vår region. Kors og lys i rabatten på Jernbaneveien er en effektiv påminnelse om farene med å ferdes i trafikken. De forteller imidlertid ingenting om årsaken til ulykkene. Noen ganger kan det skyldes tilfeldigheter, andre ganger kan selv små feilvurderinger eller et lite øyeblikks uoppmerksomhet gi de mest tragiske utslag. Denne formen for markering er forhåpentligvis med på å bevisstgjøre hver og en på det ansvaret vi har, enten vi setter oss bak rattet eller er fotgjengere. Vi må forholde oss til de trafikkreglene som gjelder, og de vei- og føreforholdene som vi til enhver tid møter. "Det skjer ikke oss" er en farlig regel å leve etter, selv om det som regel går godt. Utfordringene er mange og varierte, men det er for seint når ulykka først er ute. Også for etterlatte er denne markeringen viktig. Da tenker vi ikke bare på kors- og lysmarkeringen. Samtidig inviteres det til minnegudstjeneste i Stavanger domkirke. Her kan man komme sammen med andre i samme situasjon og minnes de man har mistet i tragiske trafikkulykker. Disse minnegudstjenestene gir også en fin anledning til ettertanke - ikke nødvendigvis bare det rundt som har skjedd det siste året, men også på andre som har omkommet i trafikken. Få bua tilbake! Torger Torgersen er ikke fornøyd med behandlingen han har fått fra Mattilsynet når det gjelder Fonn-bua på Torget. Etter flere anmerkninger uten at forholdet ble utbedret, stengte Mattilsynet bua for en tremånedersperiode i fjor høst. Nå er karantenetida over. Likevel vil ikke Torgersen, i utgangspunktet, åpne bua igjen. Fonn-lederen føler seg nemlig forfulgt av Mattilsynet. Likevel tror vi han bør tenke seg om. Slik vi forstår det, er det bare små detaljer som må fikses og påses for at bua skal godkjennes. Tilbudet er etterlyst og et populært innslag, særlig i sommersesongen. Det viser blant annet de mange henvendelser vi i avisa har fått fra folk som lurer på når de igjen kan kjøpe ferske sjøvarer på Egersund torg. Så se til å få bua på plass igjen, Torger!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE