Tilbud om ungdomsskyss

For tre år siden innførte Sogn og Fjordane en skyssordning for ungdom. Fylkeskommunen bidro til at unge i utkanter kunne komme seg hjem fra tettsteder og kommunesentre på nattestid for en billig penge. Dette ble gjort for at ungdommer fra 13 år og oppover skulle få en trygg og god transport hjem. Fylkeskommunen gjorde avtaler med distriktsdrosjer om skyssordningen. Det ble også organisert hvordan transporten skulle ordnes. Opplegget ble positivt mottatt og har fungert etter hensikten. Derfor var det ikke unaturlig at også andre deler av landet ønsket å prøve ut liknende opplegg.Etter de gode erfaringene i Sogn og Fjordane ble det reist spørsmål i fylkestinget om det var mulig å få til samme ordning i Rogaland. Særlig ivret Senterpartiet og politikere i utkantkommunene for å gi ungdommer et tilbud om trygg skyss hjem. Samtidig modnet ideen i samferdselsstyret. For et år siden ble det vedtatt å jobbe videre med saken. Og på budsjettet for i år er det satt av et beløp øremerket i Dalane og Ryfylke.Fylket er dessverre ikke villig, eller i stand til, å ta hele den økonomiske belastningen. Derfor oppfordres kommunene det gjelder til å gå inn med sin del.I utgangspunktet kan man som Lund-ordfører Kjell Erfjord si at det egentlig burde være unødvendig med slike spesialordninger. I stedet etterlyser han et bedre utbygd kollektivtilbud. Vi skjønner forsåvidt Erfjords frustrasjon, men er ikke like provosert som som ham. For når samferdselsmyndighetene ikke ser seg i stand til å bygge ut et offentlige transporttilbud som også tilfredsstiller folk utenfor de større sentrene, er opplegget med ungdomsskyss et godt alternativ. Derfor bør kommunene - som en prøveordning i det minste - være villige til å gå i en dialog med fylket slik at det går an å få til et opplegg begge parter kan leve med, sammen med den gruppa det er ment for. Samtidig må den aktuelle brukergruppa kontaktes for å lodde interessen. Vi vil vel tro at unge i Dalane ønsker et bedre transporttilbud i helgene. Intensjonene i utspillet fra fylkeskommunen er å trygge hjemtransporten for de unge. Derfor er det også i deres interesse at kommunene kan gå inn og bidra med sitt.   For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE