Titanias beste år

Titania driver godt på alle vis. Bergverksbedriften i Sokndal har gjennom mange år klart å skape «gull» ut av gråstein og på den måten vært en viktig bidragsyter for Kronos Inc-konsernet. Det er sterkt når Titania har kunnet rapportere om det ene gullåret etter det andre i en bransje med svingende konjunkturer. Vi lar oss likevel imponere av den siste årsrapporten. Etter en årsomsetning på en drøy halv milliard kroner kan Titania bokføre et resultat på over 150 millioner. Det viser at det drives godt og effektivt.Men det er ikke bare det økonomiske resultatet som gjør at Øystein Rushfeldt betegner 2005 som «vårt beste år». Effektiviteten har på ingen måte gått ut over sikkerheten. For første gang i bedriftens over 100-årige historie er det ikke registrert fraværsskader. Det er det grunn til å legge merke til. Bergverksindustrien er ikke blant de minst risikofylte. Men fraværstallene fra i fjor forteller at arbeidet ledelsen og de ansatte har gjort gjennom flere tiår, har vært svært vellykket. Det hele dreier seg om bevisstgjøring og holdninger, der den enkelte ansatte har ansvar for sin egen arbeidssituasjon. Slike prosesser er umulige å gjennomføre uten nødvendig påtrykk og motivasjon fra ledelsens side. I det hele synes det som om det er en godt motivert arbeidsstokk som ser nødvendigheten både rundt sikkerhetsoppleggene og den omorganiseringen som trengs for å skape en moderne bedrift.Utfordringen framover blir å fortsette arbeidet med å holde skadefraværet på et minimum. Samtidig gjelder det å holde det høye produksjonsnivået og på den måten bidra til fortsatt gode økonomiske resultater. Det kommer først og fremst de ansatte til gode. Samtidig er hele «bygdo» avhengig av at det går godt for denne bergverksbedriften med nærmere 250 ansatte.Men dette er ikke den eneste utfordringen. Landdeponiet begynner å fylles opp. Og selv om det ikke er beregnet å bli fylt opp før om 15 år, starter prosessen med å planlegge neste deponi for avgangsmassene fra Tellnes. Bedriftsledelsen håper naturlig nok å unngå konflikten fra tida før det ble bestemt at deponiet på Dyngjadjupet skulle stenges til fordel for et landdeponi i Lundetjern. Derfor er såvel naturvernorganisasjonene og lokale fiskere, som Miljøverndepartementet og Statens Forurensningstilsyn allerede kontaktet for å finne den beste løsningenDet er fordeler og ulemper ved begge deponitypene. Folk i Åna-Sira sliter med sandflukt fra deponiet. Den forsvinner forhåpentligvis når dagens deponi blir dekket med jord. Imidlertid er ett av alternativene å legge det nye deponiet enda nærmere Åna-Sira. Avgangsmassene i sjøen på sin side kan by på andre miljømessige problemer. Men ved å starte prosessen så tidlig, bør mulighetene være gode for å finne løsninger som de fleste kan leve med. For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE