To små byer

Eigersund og Flekkefjord er kommuner som på mange måter kan sammenlignes. Eigersund er større i innbyggertall med drøyt 13.300, mens Flekkefjord "bare" har omkring 9.000. I begge kommunene er det et kompakt bysentrum og et par andre tettsteder. Begge byene, Egersund og Flekkefjord, ligger nær E39 og begge har riksvei 44 gjennom sentrum. De har også hver sin lokalavis som betjener regioner av omtrent samme størrelse.Eigersunderne har relativt kort avstand til sin "fylkeshovedstad", Stavanger, og det er god tog- og bussforbindelse dit. Flekkefjæringene må kjøre til Sira for å gå på toget, og har ikke så god forbindelse til sin "storby", Kristiansand. Flekkefjæringer bruker like gjerne Kvadrat som Sørlandssenteret når de skal på handletur ut av egen kommune. Det er også kortere vei fra Eigersund til nærmeste flyplass. Det er andre interessante forskjeller mellom de to småbyene. Bruker vi FINN.no som kilde, ser vi at det vanligvis er langt flere boliger til salgs i Eigersund. Gjerne mellom 20 og 30, mens det i Flekkefjord sjelden er så mange som fem. Det er også langt flere advokater i Eigersund. Det må skyldes mer enn befolkningsgrunnlaget.Egersund har en mye mer aktiv havn og fortsatt en betydelig fiskerirelatert industri. Foreløpig har Eigersund også ferjeforbindelse med Danmark. Det vil Flekkefjord ikke få. Avstanden til Kristiansand er for kort. Flekkefjord har til gjengjeld oppdrettsanlegg for laks, men naturen ligger bedre til rette for det. På noen områder slår Flekkefjord Eigersund. Kommunen har større areal, og den har egen bank. Flekkefjord Sparebank er fortsatt viktig for kommunen, og har i mange år vært en vesentlig bidragsyter til anlegg og arrangementer i kommunen. Den tilbyr også flere og mer sentrale jobber enn bankfilialene i Egersund. I Flekkefjord har mange av de ledende næringsvirksomhetene vært eid lokalt. Det har mange positive sider, og bidrar sterkt til at bedriften satser i hjemkommunen, men det er kanskje også et uttrykk for at kommunen ikke i like stor grad har greid å trekke til seg ekstern kapital. Alt i alt er det vårt inntrykk at det er større dynamikk i Eigersund enn i Flekkefjord. Våre venner i sør får holde oss unnskyldt. Til gjengjeld skal de ha ros for at de ikke kaller seg for Vestlandsbyen på Sørlandet.Noen ivrer for at Eigersund og Flekkefjord skal inngå i en framtidig region som omfatter Dalane og Lister. Vi har vanskelig for å se hvor samordningsgevinstene skulle være. Vi tror fortsatt at Eigersund – og størsteparten av Dalane – er best tjent med å henge seg på det som skjer i stavangerregionen og på Jæren. Unntaket kan være for Moi og de delene av Lund som naturlig sokner til Flekkefjord. Dersom de administrative kommune- og fylkesgrensene hadde vært borte, ville mange vurderinger og beslutninger vært annerledes. Vi tror den langsiktige planleggingen hadde tjent på det. Vi anbefaler offentlige og private beslutningstakere å tenke på hva som vil være mest tjenlig om de kunstige grensene fjernes, eller om man så bort fra dem.Begge de to små kommunene kan i løpet av få år bli presset til å velge tilhørighet på nye måter. Det kan bli spennende.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE