Tøffere å drive butikk

Det er blitt tøffere å drive butikk i Egersund sentrum. Bare de siste månedene har to butikker stengt dørene, og flere vil trolig følge. Et stadig press på marginer gjør at fortjenesten synker. Mange lokale firma knytter seg opp til bransjeavtaler og handler utenfor kommunens grenser. Internetthandel er også en betydelig utfordring for den lokale handelsstanden. Få vil for eksempel kjøpe et digitalt kamera for 3.000 kroner i en lokal butikk når man via internett kan få det samme kameraet 1.000 kroner billigere.Eigersund kommune har betydelige innkjøp og har søkt hjelp for å bli mer profesjonell i håndtering av anbud. Gjennom Innkjøpslag Vest har 12 kommuner gått sammen om en felles innkjøpsordning. Det er bra at kommunen ser kritisk på kostnadsnivået, men det går an å tøye også denne strikken for langt. Dersom denne innkjøpsordningen innebærer at lokale leverandører må forplikte seg til å levere til andre kommune om man vil komme i betraktning, er det ikke bra.Tore Sunde Rasmussen i Rasmussen Libris sier at for at hans butikk i det hele tatt skulle få være med i konkurransen om å levere kontorrekvisita til Eigersund kommune, følte han seg presset til å gi perifere kommuner samme betingelser. Uansett nådde ikke Rasmussen Libris opp i konkurransen, men Eigersund kommune har indirekte hjulpet utenbys firma inn på det lokale markedet, mener Rasmussen.Innvendingen er fornuftig. Eigersund kommune bør ikke medvirke til at lokale næringsdrivende blir utkonkurrert og i størst mulig grad må håndtere lokale anbud selv. Kommunen bør ha interesse av å legge forholdene til rette for næringslivet og bidra til å styrke lokale butikker. At konkurransen er tøff, viser det faktum at flere i denne bransjen har måttet gi seg.Næringssjefen skal nå kurse lokale bedrifter som vil gi anbud til kommunale bedrifter. Det er vel og bra, men det hadde vært å foretrekke at kommunale innkjøpere styrte egne innkjøp. Det å sentralisere store innkjøp presser ned prisen, men samtidig stenger man i praksis flere av de lokale bedriftene ute. Det er nemlig de landsdekkende kjedene som kan levere i store volum, som stikker av med denne type leveranser. Det at man har lokale leverandører som yter service også utover disse store leveransene, tillegges ikke vekt. Og når de er borte, er det for sent å klage.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE