Tøffere tider

Vi opplever en voldsom vekst i byggepriser. De "gode" tidene har ført til press i byggemarkedet, og alle aktørene - vareleverandører, entreprenører og andre - har økt både kostnader og priser svært mye. Slik er markedsøkonomien. Prisene styres til en viss grad av tilbud og etterspørsel. Eiendomsmeglerne tjener selvsagt også på at prisnivået heves.I løpet av relativt kort tid har prisene steget så mye at nye leiligheter nå selges til kvadratmeterpriser på mer enn 30 tusen kroner, også i Dalane. For et par år siden ville det vært nesten utenkelig. Lavt rentenivå over lang tid har svekket den kollektive hukommelsen. Mange har glemt gjeldsproblemene som gjorde det vanskelig for mange for ti-femten år siden. Låneviljen er stor hos mange, og utlånsviljen i banker og finansinstitusjoner er påtrengende. Lån, lån! Det er også mye penger blant folk flest. Stor reallønnsvekst bidrar heldigvis til at mange får ta del i den generelle velstandsutviklingen. I tillegg har den privilegerte "arvegenerasjonen" gjort sitt inntog på markedet. Det er for tiden mange som arver gjeldfrie eiendommer, og gjerne en bankkonto med hyggelig saldo i tillegg. Disse har råd til å kjøpe dyre boliger i bytte for den de allerede har. Litt vanskeligere er det for de som skal etablere seg på boligmarkedet for første gang. Noen kan få hjelp fra velvillige foreldre, andre kan ikke. Trolig vil vi få en økende forskjell blant dem som skal ut i boligmarkedet. Den tiden da unge, nyetablerte mennesker kunne bygge stort, fint hus og samtidig fylle det opp, er i ferd med å ta slutt.Dalanekommunene vil også merke det som skjer. Etter et par år med ekstraordinært gode kommuneinntekter, må det trolig bli en liten innstramming igjen. Regjeringen kan ikke gi "ekstrapakker" til kommunene hvert år. Nå avdekkes stadig flere prosjekter i kommunene der kostnadene blir vesentlig høyere enn det som var forutsatt. Det siste eksempelet gjelder ny barnehage i Bjerkreim. Den viser seg å koste 50 prosent mer enn antatt. Det er en formidabel økning. Vi har stor forståelse for varaordfører Kjell Hellands råd om å "ta en tenkepause". Tidligere har skoleutbygging, både i Sokndal og i Eigersund, vist seg å bli svært mye dyrere enn forventet.Dette vil tvinge fram endringer i de kommunale prioriteringslister. Det er like godt å starte arbeidet først som sist. De nye kommunepolitikerne som skal ta over etter valget i september, vil bli nødt til å påta seg det viktige og tunge ansvaret det er å sørge for balanse i kommunenes langsiktige inntekter og kostnader. Det kan bli krevende, men det er verre å la være. Eigersund har stor gjeld, og må være strengt opptatt av størrelse og prioritering på investeringer. Hvis ikke, kan kommunen raskt være i "hengemyra" igjen.Etter den søte kløe, kommer den sure svie, sier et gammelt ordtak. Vi tror det er mulig med mye søt kløe lenge ennå. Det må bare ikke bli for mye.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE