Tøft for pårørende

DT har vært i kontakt med pårørende til rusmisbrukere som har det vanskelig. Det handler om frykt for rusmisbrukerens liv og helse, om økonomisk press, om fortvilelse og skyldfølelse. Rusmisbruk kan være så mangt. I dag kan misbruket skje med alkohol, men en lang rekke narkotiske stoffer og medisiner er tilgjengelige for de som ønsker det, også i Dalane.Når det er en omfattende bruk av ulovlige stoffer og medisiner, så er det også kyniske krefter i sving for å skaffe og formidle disse. En lang "verdikjede" av organisatorer, transportører, langere og budbringere er kontinuerlig i arbeid med håndtering av de ulovlige stoffene. Det er utviklet en egen, svart økonomi omkring dette. Noen må finansiere eget forbruk, mens andre jakter på økonomisk vinning. Fortjenestemulighetene er gode øverst i kjeden, og mindre gode lenger nede. I tillegg kan risikoen for de som befinner seg på bunnen av dette salgs- og misbrukssystemet, være stor. Også i Dalane er det mennesker som opplever at noen av deres nærmeste stjeler av dem for å finansiere rusmisbruket sitt. De som stjeler kan være i akutt behov for penger til å skaffe rusmidler, mens noen stjeler fordi de presses av doplangere og leverandører som har lånt dem penger. Trusler er heller ikke uvanlig. Noen av de pårørende som opplever dette, har gjerne andre belastninger. De er som oftest glade i sine nære, selv om de har et rusproblem. De frykter for liv og helse, både for rusmisbrukeren og for seg selv. Og frykten er reell. Ikke alle overlever. Dalane har hatt flere dødsfall og alvorlige hendelser knyttet til rusmidler og misbruk de siste årene. Mange pårørende gir uttrykk for sorg og skam. Noen gir seg selv ansvaret for misbrukernes situasjon. Gjorde jeg noe galt? Sviktet oppdragelsen? Det kan gi store belastninger i tillegg til de økonomiske, medisinske og sosiale problemene som rusmisbruk i nær familie kan medføre. Det kan være stigmatiserende å ha nære pårørende med rusproblemer.For kort tid siden gikk meningene høyt om plassering av omsorgsboliger for rusmisbrukere i Eigersund. Det er en utfordrende og mangesidig sak. Et annet relevant spørsmål er om samfunnet vårt tar godt nok vare på rusmisbrukernes pårørende? Det er vanskelig å stå fram som pårørende. Belastningen er ofte stor nok som den er. Dessuten kan det utsette rusmisbrukeren for en større belastning, og i noen tilfeller kan man risikere å komme på kant med det kriminelle miljøet som finnes i tilknytning til omsetning og bruk av ulovlige rusmidler. Problemene med rusmisbruk kan ramme alle slags mennesker og familier av alle slag og fra alle samfunnslag. Problemene for de det gjelder, er store uansett.I denne saken har vi ikke forutsetning for å gi gode råd eller anbefalinger, annet enn at mange pårørende trenger hjelp og omsorg. Vi registrerer at ulike former for rusmisbruk belaster mange mennesker – ikke bare misbrukerne selv. Vi har også en ubehagelig følelse av at det kan bli verre. De samfunnsmessige og sosiale strukturene i dagens samfunn er kanskje ikke de beste for å hindre en negativ utvikling?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE