Tormod Eikeland

 

  God med høner Det er høner det handlar om på Gåsland. Alder: 35 år Bur: Gåsland i Bjerkreim Aktuell: best i landet på fjørfeoppdrett At han bur på Gåsland, er i grunnen litt misvisande. Her finst ikkje ei einaste gås. Derimot trippar det mange høner i og utanfor bura til Tormod Eikeland; flotte høner, faktisk omtrent finast i landet. Iallfall fekk ei av hønene hans ærespremie på landsutstillinga til Norsk rasefjørfeklubb på Lindesnes tidlegare denne månaden. Og oppdrettaren sjølv blei noregsmeister med beste totale poengsum for fem dyr. - Det er bare ein hobby, så eg hadde ikkje rekna med nokon premie på landsutstillinga. Det var ei positiv overrasking, slår Tormod Eikeland fast. Også den som er sjølvforsynt med fjører, set tydelegvis pris på ei fjør i hatten. Ikkje minst sonen Erik (7) var ein stolt hane rett etter prisutdelinga. No har han bestemt seg for at han vil stilla ut sine eigne høner på Rogaland rasefjørfeklubb si utstilling på Forus i januar, seier faren og forsikrar at det er guten sin eigen idé; opphavet har ikkje drive med utilbørleg påverknad. Høneflokken til Tormod tel bortimot 60 dyr. Det er visstnok ikkje spesielt mange. Kvalitet er viktigare enn kvantitet der i garden. Fire rasar er representerte: tverrstripa Plymouth rock, dobbelsauma barnevelder og både stor og dverg-New Hampshire. Om hønene bare er hobby, så medfører dei ein god del av både arbeid og forlysting. I vinter blei Tormod Eikeland valt inn i styret i Rogaland rasefjørfeklubb. Under VM i saueklypping hadde han nokon av hønene sine utstilte på aktivitetsområdet Husmannsplassen. Og midt i oktober var han i Hannover på utstilling, men då utan eigne høner. I tillegg til skuleguten Erik har oppdrettaren på Gåsland ein fireåring og ein toåring til å hjelpa seg i hønsegarden. Tre ungar og 60 høner betyr meir enn nok å fylla timane med etter arbeidstid for den pendlande byggjeleiaren i Vegvesenet. - Eg har kontor i Stavanger, men opererer i heile distriktet frå Ryfylke til fylkesgrensa mot Agder. Med tida håper eg å bli stasjonert i Eigersund. Men eg er vant med å pendla. Eg har kjørt nordover på arbeid sidan tidleg på nittitalet. Før eg tok ingeniørutdanning, var eg tømrar i Sandnes. Det har blitt mange mil på landevegen, seier vegingeniøren. - Kva skal du gjera i dag? - Eg skal på jobb og blant anna ha ein kontraktsgjennomgang på Hana. Ettermiddagen har eg ingen planar for, anna enn å ta meg av høner og ungar. Fredagskvelden pleier det å vera føtene på bordet og "Nytt på nytt". - Er det meir mellom himmel og jord...? - Ja, heilt sikkert. - Kva nektar du å sjå på fjern-synet? - Alle desse kvinnfolkseriane. Eg ser i grunnen veldig lite utanom nyheiter og litt fredags-underhaldning. - Kor i Dalane ville du helst hatt hytte? - Det måtte vore ved sjøen, kanskje Hellvik eller ein plass rundt Egersund. - Kva er kjekkast å handla? - Å kjøpa ny bil er gildt. Eg har bare gjort det to gonger, og det blir nok ei stund til eg får anledning til det igjen. I desse finanskrisetider får han vara nokon år til, den eg har. - Når slappar du godt av? - Mellom jul og nyttår, eller ein annan gong når eg har bortimot heilt fri. - Kva slags diskusjonar engasjerer deg? - Veg og samferdsel er alltid eit engasjerande tema. Trafikk er politikk, så det er ikkje alt eg synest burde vore gjort, som faktisk blir gjort. Det handlar både om løyvingar og behandling av planar. - Er du eit ordensmenneske? - Ja, eg er nok det. Eg liker å ha kontroll på dei fleste detaljar. Det er nokså viktig når du driv med fjørfeoppdrett.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE