Truet legevakt

Det kan bli endringer i legevakttilbudet i vårt distrikt. Årsaken er at det for tida er for få leger til å dekke vaktordningen. Leger over 55 år kan nemlig søke seg fritatt fra legevakttjeneste. Den muligheten er det flere som har benyttet seg av. Det har ført til at tallet på leger som er igjen i legevaktordningen, blir for lite. Med bare sju til ti leger tilgjengelig, blir belastningen på den enkelte forståelig nok for stor. Når antallet varierer, har det sammenheng med hvor mange turnuskandidater det er i distriktet. I perioder må det også leies inn leger utenfra. I dag dekker legevakten Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, Ualand og Heskestad. Området synes stort nok med hensyn til utrykninger i akutte tilfeller. Resten av Lund, Moi og Hovsherad, får sitt tilbud via Flekkefjord.Ut fra situasjonen synes det vanskelig å unngå endringer. Etter det vi forstår, er den vurderingen allerede i gang. Nå blir det fagrådet for legevakten sin oppgave å se på nye måter å organisere tilbudet på.Det beste er om det blir mulig å fortsette med en ordning med utgangspunkt fra Eigersund. Det vil brukerne være best tjent med. Følelsen av trygghet med å ha et legevakttilbud i rimelig nærhet, kan aldri vurderes høyt nok. Og i livstruende tilfeller kan utrykningstida bli helt avgjørende for utfallet. Riktignok har et godt utstyrt ambulansepersonale faglig kompetanse på førstehjelp. Det vil imidlertid følge et ekstra stort ansvar på ambulansefolkene om de vet at det vil bli ei stund før vakthavende lege er på plass. Det er selvsagt mulig å ha en lokal lege i bakvakt. Dette er imidlertid et økonomisk spørsmål som fagrådet må vurdere.Vi ser med skepsis på aktuelle alternativ. For dersom det ikke lykkes å finne ordninger med lokale leger, kan det bli aktuelt å samarbeide med andre legevaktdistrikt. Den mest ekstreme muligheten blir å inngå et samarbeid med Sandnes. Det synes som et dårlig alternativ. Da vil avstanden bli for stor. Da tenker vi ikke bare når legene må rykke ut i de mest alvorlige tilfellene. Mange kan også ha behov for legevakt for mindre alvorlige ting, sykdommer som bare krever et besøk på legevakta. Turen mellom Egersund og Sandnes kan bli belastende nok, særlig om det dreier seg om syke barn eller eldre mennesker. Om vi tar med ytterkantene av dagens distrikt, blir avstanden enda lenger. I tillegg følger kanskje litt venting før man kommer inn til legen.Kommuner på Jæren ser også mot Sandnes, om det ikke lar seg gjøre å fortsette med dagens ordning. Også der bruker man avstanden som et argument mot å knytte seg til Sandnes. Det forteller vel det meste om hva vi synes om det alternativet. Da er det kanskje bedre, i det minste, å vurdere et mulig samarbeid med nabokommunen Hå.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE