Tydelig signal

Tidligere Lund-ordfører Kjell Erfjord har etterlyst mer veimidler til Dalane. Ifølge Erfjord har det vært atskillig vanskeligere å få gehør for nye veier og utbedringer i den sørligste delen av fylket enn til større prosjekt på Nord-Jæren. Han ser heller ingen lysning de første åra, om ikke noen av de lokale fylkespolitikerne kommer på banen og krever at mer av fylkets veimidler går til vårt distrikt. Erfjord trekker særlig fram riksvei 501 og fylkesvei 1. Særlig er standarden dårlig på sistnevnte, faktisk langt under det man må kunne forvente av en fylkesvei. Og om det ikke skjer noen endring i prioriteringene med det første, vil det tidligst bli midler i 2013. Fram mot planperiodens slutt i 2019 skal ytterligere 25 millioner kroner komme til veistrekninger i Dalane - om det da mot formodning ikke skulle bli andre og "viktigere" prosjekt andre steder i fylket. Reaksjonene i ettertid har vist at utspillet fra Erfjord var betimelig. Magnhild Eia har signalisert at hun vil mane til veibråk. Det høres vel og bra ut. Eia, som sitter i samferdselsstyret, er en erfaren politiker med en viss gjennomslagskraft. Men hun er avhengig av støtte både fra egne partifeller og andre med lokale interesser. Det er ikke minst viktig at andre fylkespolitikere fra den sørligste regionen i Rogaland støtter henne. Eia sier at hun har forsøkt å få de andre medlemmene i utvalget med på å bevilge mer til Dalane, men uten å lykkes. Seinest i vår forsøkte varaordføreren i Lund å framskynde opprustingen av fylkesveien mellom Liland og Åros. Det viser dessverre hvor vanskelig det kan være å få gjennomslag når regionene kjemper om de samme, knappe ressursene. Seinere har også Solveig Ege Tengesdal, blant andre, kommet på banen. Hun mener at dalanebenken i fylket må stå mer samlet om det skal være mulig å få gjennomslag for saker som gjelder vårt distrikt. Det er uten tvil den rette måten å gjøre det på. Det spørs imidlertid om dalanegruppa er stor nok - i hvert fall når det skal kjempes om midler til veier. I høst skal samferdselsutvalget på befaring i Dalane. Da vil de med selvsyn få et klart innblikk for behovet. Forhåpentligvis vil det virke positivt når de i neste omgang skal fordele veimidlene i fylket. Kanskje fikk også så vel politikere som folk i samferdselsavdelingen i Rogaland en a-ha-opplevelse etter avisoppslagene før helga. Under sitt besøk i Dalane skulle kronprinsparet kjøre veien fra Sokndal til Lund. Det kan det bli en endring på. Veien er rett og slett for dårlig enkelte steder. Det gjelder riktignok ikke kjøretøyene til de kongelige. Pressens utsendte skal imidlertid fraktes i egen buss. Den er nemlig for stor og tung for deler av veien. Det signalet bør lokale politikere og andre som driver med samferdsel bruke for alt det er verdt overfor de bevilgende myndighetene. Forhåpentligvis vil det føre til at utbedringen av de dårligste partiene - i det minste - blir skjøvet fram i tid. Om en måned er det stortingsvalg. Vi forventer at engasjementet ikke har sammenheng med valget, men at de som nå har vært på banen, følger opp i neste omgang. Veiutbedring i Dalane bør helt klart prioriteres.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE