Uheldig avgjørelse

Miljøutvalget i Eigersund kommune har vedtatt at det foreligger god nok dokumentasjon til at det kan gis utslippstillatelse til Hermod Teigens metallavfallsanlegg på Eigerøy. Til grunn for beslutningen lå en konsekvensutredning som ble utarbeidet da det var Vigrestad som var lokaliseringsalternativet, og ikke Eigersund. Etter at Eigerøy kom inn som alternativ, er det ikke laget noen ny konsekvensutredning. Det er en slik, og mer detaljert, konsekvensutredning som rådmann Karl Johan Olsen og plansjef Dag Kjetil Tonheim i Eigersund kommune har etterlyst. Men miljøutvalget var av en annen oppfatning. De mente en slik konsekvensutredning ikke var nødvendig. Lederen av miljøutvalget, Arne Stapnes (H), sa i møtet i utvalget at «det som kan komme ut av ei pipe på Vigrestad, må vi kunne slippe ut i Eigersund også». Uttalelsen vitner om en lettvinthet som er direkte bekymringsfull. I tillegg kan det være fristende å minne om at Hermod Teigens planlagte etablering på Vigrestad var svært kontroversiell, og sogar førte til rettslig konflikt mellom selskapet og Hå kommune. Her lokalt er det også mobilisert sterk motstand mot anlegget, gjennom en underskriftsliste, og i tillegg har det vært sterk debatt både i avisspaltene og på våre nettsider. Miljøutvalgets beslutning og begrunnelsen bak vitner om en dårlig forståelse av de lovmessige krav som stilles til kommunale etater og politikere. I både kommuneloven og forurensningsloven, samt i miljøinformasjonsloven, slås det ettertrykkelig fast følgende: Offentlig forvaltning har et vesentlig ansvar for å kartlegge mulige konsekvenser knyttet til sine vedtak og å informere befolkningen skikkelig om disse. Vi mener at miljøutvalget ikke tar dette ansvaret på alvor i herværende sak. Vedtaket til utvalget er, som minimum, i strid med intensjonen bak lovverket på området. At de folkevalgte ikke hensyntar behovet for å kartlegge miljø- og helsekonsekvensene i større grad, er urovekkende. Det er i dag stor usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser anlegget vil kunne få for folks helse og bomiljø. Det er også stilt spørsmål ved om systemene som loves etablert, er gode nok til å føre det nødvendige tilsyn med virksomheten. I sum hersker det såpass stor bekymring i vesentlige deler av befolkningen at miljøutvalget burde tatt seg bedre tid med denne saken. Vi håper derfor at formannskapet onsdag neste uke kommer til en annen konklusjon enn miljøutvalget. Egersunds innbyggere, mange av dem svært bekymrede, fortjener bedre svar enn det de så langt har fått.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE