Uprofesjonelt

Vi forstår at alle foretrekker positiv omtale i avisen. Næringsdrivende er ikke noe unntak i så måte. Gode, positive saker kan gi intern stolthet og bygge et godt omdømme. Og motsatt, så kan negative saker være uheldige for de selskapene som involveres. Når ulike saker tas opp i DT, kan avisens vinkling og omtale være ubehagelig for de det gjelder. Mange velger å gi beskjed hvis de opplever det slik. Det er greit. Avisen kan både ha feil og dessuten gi en framstilling som oppleves mer negativ enn rimelig - og for den saks skyld, i noen tilfeller mer positivt enn det er grunnlag for!Det som er litt rart, er hvordan flere næringslivsledere takler de vanskelige sakene. Ikke sjelden får vi respons av typen "ingen kommentar" eller "da snakker vi heller med andre media om nyheter i framtida". Aller verst er de som "truer" med å annonsere mindre i DT. Vi har også opplevd at informasjon som framføres på åpne møter der media er invitert, i etterkant forsøkes unndratt omtale i DT. Enkelte synes altså å tro, eller å forvente, at DT og andre aviser og media bare skal omtale solskinnshistoriene, det vil si nyheter om utvidelser, nye produkter, godt salg og så videre. Når det handler om forsinkelser, svake resultater, forurensing, miljøproblemer og tvistesaker, skal det helst ties. Alle virksomheter vil oppleve vanskelige saker. Etter vår oppfatning vil det være bedre å forberede seg på hvordan disse skal omtales og håndteres i stedet for å grave seg ned med en avvisende og negativ håndtering. Hvis vanskelige saker håndteres på en god måte, kan det ofte snus til noe positivt. Det kan i mange tilfeller være bedre å innrømme at det har skjedd en glipp og så forklare hva man vil gjøre for å rette det opp og hindre liknende i framtida, enn å holde på sitt og framstå som avvisende og vanskelig - og i noen tilfeller som ufornuftig. Enkelte synes å mene at det er medias feil når vanskelige saker kommer opp. Vel. Den som med all tydelighet bryter regler og avtaler, vil slite med å få skylda over på andre. Kaster du søppel på naboens eiendom, er det neppe avisens skyld selv om det omtales der. I denne sammenheng kan det være greit å ta fram et positivt eksempel. Fonn Egersund har vært mye i DTs spalter. Gjentatte ganger har vi omtalt saker som har vært vanskelige og negative for bedriften, enten det gjelder utslipp i havna eller problemer knyttet til drift av salgsboden på Torget i Egersund. Likevel stiller Torger Torgersen opp når DT tar kontakt. Han er tilgjengelig og svarer på de spørsmål som stilles. Liker han det? Nei, selvfølgelig ikke. Men han stiller opp og har akseptert at man må ta det vonde med det gode. Han stiller selvfølgelig også opp når matjessilda er god, og Fonn har suksess i markedet. Fonn har hatt flere vanskelige saker i media enn de fleste, og har derfor god trening. Kanskje flere har noe å lære av fiskehandleren på Rauhedlå?I alle fall er det vår oppfatning at den som vil bygge et godt omdømme for egen virksomhet, også må lære å håndtere de vanskelige sakene. I Dalane-regionen er det mye å gå på.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE