Urimelig og ukollegialt

Flekkefjord kommune har besluttet å avslutte skolesamarbeidet med Sokndal kommune om driften av Åna-Sira skole. I stedet vil kommunen forhandle med Sokndal om kjøp av skoleplasser. For Sokndal kommune betyr det at driftskostnadene i kommunen går vesentlig opp fra det øyeblikk vedtaket får gyldighet, som er fra 31. juli neste år. Høyere kostnader er ikke gode nyheter for en kommune som allerede har store utfordringer i forhold til framtidige investeringer i skolesektoren. Ved å trekke seg ut nå, håper Flekkefjord blant annet å slippe å være med på å betale for nytt svømmebasseng, som vil koste et sted mellom fire og syv millioner kroner. Vi mener Flekkefjord-politikernes vedtak er urimelig og ukollegial mot naboene i Sokndal. Trolig er det også en kortsiktig strategi som kan slå sterkt uheldig ut for Flekkefjord kommune selv. Ikke bare ligger skolen i Flekkefjord kommune. I tillegg er det liten tvil om at innbyggerne i Åna-Sira orienterer seg mer mot Flekkefjord enn de gjør mot Haua, selv om fylkes- og kommunegrensen som går midt ute i Sireåna, plasserer det formelle ansvaret hos Sokndal kommune i dag. Åna-Sira skole er en interkommunal skole, der driftsutgifter deles etter elevtall, mens investeringer deles likt mellom Sokndal og Flekkefjord kommune. Det er dette samarbeidet politikerne nå setter en strek over, med virkning om ett års tid. Til grunn for vedtaket i bystyret i Flekkefjord, var det foretatt utregninger som viser at elevgrunnlaget fra Flekkefjord på Åna-Sira skole er mellom null og én elev hvert skoleår fram til 2014, da dette tallet stiger til fire elever. Anslag på totalt elevtall i denne perioden varierer fra 16 ned til åtte og tilbake til 11 i 2014. Men et slikt beregningsgrunnlag er en svært snever måte å tenke på. Dersom Sokndal kommune tenker like egoistisk som Flekkefjord kommune her velger å gjøre, kan det neste bli at Åna-Sira skole blir nedlagt, og elevene i stedet må pendle helt til Flekkefjord eller Haua. Det vil i så fall være dårlig nytt ikke bare for skoleelevene som rammes, men også for hele lokalsamfunnet i Åna-Sira. Dersom skoletilbudet forsvinner eller svekkes kraftig, vil det bli mye mindre attraktivt å bosette seg der for barnefamilier. Dét er som kjent ofte starten på slutten for mange lokalsamfunn. Bygges skoletilbud og andre velferdstilbud ned, får det konsekvenser. Alltid. Denne faren har faktisk Flekkefjord kommune reflektert over i saksforberedelsene foran kommunestyrevedtaket. Men til slutt valgte de folkevalgte med åpne øyne å legge større vekt på økonomi. I tillegg argumenterer man for at større skoler gir større nettverk for elevene og bedre kvalitet på undervisningen. Vi opplever deler av dette som vikarierende argumentasjon. Vi mener det er høyst urimelig av de folkevalgte i Flekkefjord å dytte ansvaret for Åna-Siras framtid over på sine naboer i Sokndal. Det er såpass urimelig at vi vil ta til orde for at politikerne bør tenke seg godt om, og vurdere om saken bør bli gjenstand for en ny runde i bystyret.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE