ANNONSE

Uten fullgodt barnevernstilbud

  Dalane er uten barnevernsvakt. Det skaper frustrasjon og usikkerhet hos de som virkelig har behov for et slikt tilbud på kvelds- og nattestid og i helger. Heller ikke for politiet er situasjonen holdbar. Mange ganger må de gå inn og ta oppdrag som egentlig sorterer under andre instanser med den rette kompetansen. Tallet på barnevernssaker i Dalane som må behandles utenom "kontortid", er ikke stort. Men det finnes sikkert mørketall også hos oss. Uansett er det viktig at tilbudet fins når hjelpen trengs. Nylig var det en episode der et barn måtte tas hånd om av politiet. I påvente av avtale om plasseringssted måtte barnet oppholde seg på politistasjonen i seks timer. Det sier seg selv at det ikke er noen holdbar situasjon. Barnet vil sikkert oppleve situasjonen som skremmende i utgangspunktet. Bare det å bli tatt ut fra hjemmet kan virke opprivende og vondt nok. Derfor er det ikke vanskelig å forstå kommentaren fra Unn Therese Omdal Sørensen i det siste møtet i Dalanerådet: "Det er ei skam at Dalane ikke har barnevernsvakt". Vi deler hennes frustrasjon. Vi må unngå at barn som blir utsatt for omsorgssvikt, blir kasteballer i systemet, som hun uttrykker det. I usikre økonomiske tider skal man selvsagt være forsiktig med den kommunale pengebruken. Likevel er dette et område der det bør være mulig å finne interkommunale midler, slik at ei barnevernsvakt kan opprettes. Trolig er det mer vold i nære relasjoner enn det som blir avdekket. Mange kvier seg kanskje også for enten å oppsøke eller gripe inn i såkalte familiesaker. Derfor er det ekstra viktig at det fins et profesjonelt apparat som er lett tilgjengelig, og som kan rykke ut når situasjonen krever det. Politiet kan selvsagt ha en rolle i det første møtet med familien, men det bør samtidig være et offentlig apparat klar til å ta seg av de som trenger et slikt tilbud. Viktig signal Lund kommune skal bruke store deler av sin krisepakke til lokale bedrifter. Rehabiliteringen av Lund sjukeheim har fått førsteprioritet. Blant annet skal 30 vindu skiftes ut. Og vinduene skal selvsagt handles hos NorDan på Moi. Det virker som en fornuftig beslutning. Finanskrisa kom brått på hjørnesteinsbedriften på Moi. Det resulterte i så vel oppsigelser og permitteringer som firedagers uke ved fabrikken på Moi. Nå vil ikke kommunens vinduskjøp gi de helt store utslagene i totalregnskapet til vindusgiganten. Det er likevel et viktig og riktig signal Lund kommune gir til NorDan i denne omgangen. Men utspillet bør også virke positivt på andre lokale virksomheter. I krisetider kan det være mye god psykologi i slik signaler.  

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE