Utflating og utfordring

Dalanes største lokalt eide bedrift, NorDan, har satt på bremsene. Det er innført ansettelsesstopp, fordi bedriften venter en reduksjon i produsert volum i år. Nedgangen i volum kan bli nær ti prosent tror Tore Rasmussen, som leder Moi-bedriften. Det vil NorDan tåle, men det er ikke sikkert andre virksomheter vil klare seg like bra når motgangen melder seg. I forrige uke presenterte Agderforskning og IRIS en forskningsrapport om utviklingen i varehandelen. Blant deres konklusjoner er blant annet at toppen er nådd. Veksten vil ikke fortsette. Det er den generelle trenden, men det betyr ikke at det ventes en sterk tilbakegang. Det er all grunn til å tro at årets lønnsoppgjør vil gi økt kjøpekraft til de aller fleste, også pensjonistene. Dessuten er den norske krona sterk, og det fører til at utenlandske varer fortsatt vil være rimelige for oss nordmenn. I tida framover vil privatpersoner ha mye penger å bruke. Vi har i det siste registrert et par konkurser innen bygge- og entreprenørbransjen i Dalane. Det kan være tilfeldig. Det er likevel enkelt å fastslå at antall konkurser på landsplan er økende. Måned for måned blir listene lengre. Boligsalget endrer seg også. En voldsom prisøkning på få år, kombinert med en stadig økende rente, har påvirket boligkjøperne. Det er ikke lenger like lett for unge mennesker å kjøpe seg bolig. Mange vegrer seg for å øke gjeldsbyrden.Det er grunn til å ta signalene på alvor, men det er etter vårt syn ikke grunn til panikk. Det er fortsatt høykonjunktur og lav arbeidsledighet. Om NorDan signaliserer litt trangere tider, er situasjonen god for de andre hjørnesteinsbedriftene i Dalane. Titania i Sokndal og Aker Solutions i Eigersund ser ut til å være inne i en langvarig periode med god ordretilgang, gode resultater og stort arbeidskraftbehov. Det betyr mye for den totale aktiviteten i hele regionen. Det er også en del positive forhold innen fiskerinæringen. Det gjelder særlig ressurstilgangen. Den høye oljeprisen, og dermed høy bensinpris, kan bli en utfordring. Noen virksomheter er mer avhengige av energiprisene enn andre. De som har lite å gå på fra før, kan komme til å slite med økende drivstoffpriser. Det påvirker transportkostnadene, både til lands, til vanns og i lufta.Kanskje vil Dalane oppleve det samme som før. Det svinger ofte litt mindre her enn i landet for øvrig. Det går ikke like fort og langt opp i medgangsperioder, og det går ikke like langt ned i motgangsperioder. Dessuten er næringslivet i Dalane, samlet sett, veldig variert. Bransjene har sjelden oppgang og nedgang samtidig. Dette er det grunn til å være glad for. Hvis det blir veldig store svingninger, er det vanskeligere å håndtere. Alt i alt tror vi at Dalane vil komme brukbart fra en økonomisk nedgangsperiode. Den innebygde nøkternheten blant enkeltpersoner og næringsdrivende vil komme til nytte. Vi tror at noen få vil få problemer, men de fleste vil klare seg bra.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE