Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Uvettig styring i politietaten

Det har lenge vært slik i Dalane at når politifolk blir syke på kvelds-, natte- og helgevakt, blir de ikke erstattet. Det har det ikke vært overtidsmidler til. Konsekvensen har vært at det ofte ikke er nok folk til å bemanne den ene politipatruljen i Dalane, som også dekker Sirdal. Det må nemlig minst to politifolk til for å bemanne én patrulje. Hvis en av disse er syk, blir kollegaen som regel overført til tjeneste lenger nordpå. Dermed må politidistriktet i Dalane og Sirdal dekkes fra Bryne, Sandnes eller i verste fall fra Stavanger. Det gir en responstid som er så lang at det i ytterste fall kan få katastrofale konsekvenser for liv og helse. Denne praksisen er også i strid med virksomhetsplanen til Rogaland politidistrikt, som slår fast at Dalane skal ha døgnkontinuerlig politibemanning. Dalane Tidende skriver i dag at lensmannskontorene i Dalane kan være truet, fordi det er for lite penger til politivirksomhet her i distriktet. Da overtidsmidlene var oppbrukt i fjor, var det fortsatt fem måneder igjen av året. Samtidig gikk Rogaland politidistrikt med hele 11 millioner kroner i overskudd. Det forteller oss at politimesteren i Rogaland, Geir Gudmundsen, gjør en for dårlig jobb. Det er helt urimelig at fordelingen av midlene internt i politidistriktet ikke er bedre. Vi er helt enige med lederen i Politiets Fellesforbund i Rogaland, Arild Sandstøl, i at det forvaltningsmessig er minst like galt å ikke bruke opp budsjettet som det er å bruke for mye. I en tid der politietaten klager over ressursmangel, er det uholdbart at politimesteren i Rogaland ikke benytter budsjettets rammer fullt ut for å gjøre en best mulig jobb for befolkningen. Her må det en snarlig kursjustering til. Og dersom en slik justering ikke foretas, bør kanskje politimesteren i Rogaland få avløsning. Vi er sterkt kritiske til muligheten for at Dalane kan risikere å få et redusert lensmannskontortilbud. Den nærheten som lensmannskontorene representerer til publikum, er blitt mangelvare i politietaten etter politireformen. Nærheten er viktig for å få god effekt av det forebyggende arbeidet, og som har en verdi som er vanskelig å måle i penger. Vi har forståelse for at det lokalt kan bli nødvendig med tøffe valg, slik situasjonen er nå. Nettopp derfor peker vi på politimesteren. Det er hans ansvar, og hans alene, å rydde opp. Det forventer vi skjer ganske snart.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!