Uvettig styring i politietaten

Det har lenge vært slik i Dalane at når politifolk blir syke på kvelds-, natte- og helgevakt, blir de ikke erstattet. Det har det ikke vært overtidsmidler til. Konsekvensen har vært at det ofte ikke er nok folk til å bemanne den ene politipatruljen i Dalane, som også dekker Sirdal. Det må nemlig minst to politifolk til for å bemanne én patrulje. Hvis en av disse er syk, blir kollegaen som regel overført til tjeneste lenger nordpå. Dermed må politidistriktet i Dalane og Sirdal dekkes fra Bryne, Sandnes eller i verste fall fra Stavanger. Det gir en responstid som er så lang at det i ytterste fall kan få katastrofale konsekvenser for liv og helse. Denne praksisen er også i strid med virksomhetsplanen til Rogaland politidistrikt, som slår fast at Dalane skal ha døgnkontinuerlig politibemanning. Dalane Tidende skriver i dag at lensmannskontorene i Dalane kan være truet, fordi det er for lite penger til politivirksomhet her i distriktet. Da overtidsmidlene var oppbrukt i fjor, var det fortsatt fem måneder igjen av året. Samtidig gikk Rogaland politidistrikt med hele 11 millioner kroner i overskudd. Det forteller oss at politimesteren i Rogaland, Geir Gudmundsen, gjør en for dårlig jobb. Det er helt urimelig at fordelingen av midlene internt i politidistriktet ikke er bedre. Vi er helt enige med lederen i Politiets Fellesforbund i Rogaland, Arild Sandstøl, i at det forvaltningsmessig er minst like galt å ikke bruke opp budsjettet som det er å bruke for mye. I en tid der politietaten klager over ressursmangel, er det uholdbart at politimesteren i Rogaland ikke benytter budsjettets rammer fullt ut for å gjøre en best mulig jobb for befolkningen. Her må det en snarlig kursjustering til. Og dersom en slik justering ikke foretas, bør kanskje politimesteren i Rogaland få avløsning. Vi er sterkt kritiske til muligheten for at Dalane kan risikere å få et redusert lensmannskontortilbud. Den nærheten som lensmannskontorene representerer til publikum, er blitt mangelvare i politietaten etter politireformen. Nærheten er viktig for å få god effekt av det forebyggende arbeidet, og som har en verdi som er vanskelig å måle i penger. Vi har forståelse for at det lokalt kan bli nødvendig med tøffe valg, slik situasjonen er nå. Nettopp derfor peker vi på politimesteren. Det er hans ansvar, og hans alene, å rydde opp. Det forventer vi skjer ganske snart.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE