Valgkamp allerede?

Tallet på ungdommer i Dalane synker. Det fører også til at elevgrunnlaget for Dalane videregående skole (DVGS) går ned. Når de framtidige ungdomskullene, altså dagens barnekull, i Dalane telles, viser tallene at nedgangen av mulige elever til DVGS fra Dalane vil synke fra fjorårets 722 til 420 i år 2020. I første omgang kan det høres ut til å være en fjern framtid, men det er bare tolv år til. De 420 ungdommene som kan søke i 2020, er allerede født. Når kommunene i Dalane i disse tider kjemper for å skaffe nok barnehageplasser, gjelder det de samme ungene som eventuelt skal søke om plass på DVGS fra 2020 og utover. Det er kanskje en trøst å konstatere at dersom det hadde vært tilstrekkelig mange unger til DVGS i framtida, så ville det vært svært krevende å skaffe dem barnehageplass i dag. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.Det er selvfølgelig en vekker at barne- og ungdomskullene i Dalane er på vei ned. Det er et signal om lave fødselsrater og stagnasjon. Da bør det mane til ettertanke om mangt og mye i tillegg til elevgrunnlaget på DVGS. Derfor er det positivt å registrere at politikere fra forskjellige partier engasjerer seg i saken. Det er allerede luftet tanker om hva DVGS kan gjøre for å tiltrekke seg flere elever, og hva som skal til for å gjøre skolen attraktiv utenfor Dalane. Det er litt tid å arbeide på, men det er klokt å komme i gang med langsiktige tiltak og eventuelle strategiske valg snarest mulig.Vi vil oppfordre alle gode krefter til ikke å bruke tida på å kritisere hva andre partier og andre politikere gjorde i fjor eller i går. Nå handler det om å se framover, og ikke være for kortsiktige. Debatten om hvor de såkalte senterne for karriereveiledning skal plasseres, er i og for seg interessant, men den er neppe avgjørende i forhold til de store, krevende utfordringene knyttet til lavere barne- og ungdomskull i framtida. Om tolv år vil Moi fortsatt ligge nærmere Flekkefjord enn Egersund, men det kan tenkes at transporttilbudet til Egersund er langt bedre enn i dag. Det kan også tenkes at DVGS er blitt langt mer attraktiv enn den videregående skolen på Uenes i Flekkefjord. I den perioden vil det også ha vært mange valg, både stortingsvalg, kommunevalg og fylkestingsvalg. Vi håper inderlig at diskusjonen ikke skal preges for mye av den enkeltes behov for å markere seg før hvert av disse valgene. Den debatten som er startet omkring videregående skoler, smaker litt av forpostfektninger før neste års stortingsvalg. God samfunnsstyring krever lenger tidshorisont enn det. Det er også viktig å kunne skille viktige saker fra mindre viktige. La ikke diskusjonen bli for smålig. Det hjelper ikke i arbeidet med å sikre en best mulig utvikling for Dalane. Da er DVGS en viktig brikke – en av mange. Som en utkantregion med få innbyggere, er vi i Dalane avhengige av å stå sammen i mange saker dersom vi skal nå fram. Derfor er vi mer opptatt av å lete etter det som samler enn det som splitter. Men før valg letes det dessverre med lys og lykte etter uenigheter for å markere seg og sitt. Er det valgkampen som har startet?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE