Vann er viktig

Utnyttelse av vann er helt avgjørende for et moderne samfunn. Enten det er drikkevann, vann til matlaging og næringsmidler, kraftproduksjon eller til renhold og hygienetiltak, så er vi avhengige av gode, trygge forsyninger. I så måte har Dalane et godt utgangspunkt. Det er mange vannkilder i regionen, og naturen sørger stadig for påfyll, i perioder mer enn vi setter pris på.Utnyttelse og forsyning av vann er under kontinuerlig vurdering i kommuner, hos kraftprodusenter, næringsvirksomheter og de enkelte husholdninger. Heldigvis har vi forutseende kommuner som arbeider aktivt for å sikre tilstrekkelig tilførsel av godt drikkevann. Med få unntak har vi også det. Selv om det medfører kostnader, og dermed avgifter for den enkelte, betales disse uten særlig misnøye og diskusjon.Vi liker å tro at norsk vann er av god kvalitet uansett. Det er ikke nødvendigvis riktig. Det er ikke uten grunn at mange vassdrag må kalkes for å regulere pH-verdien og gjøre dem levelige for fisk og andre levende organismer. Dessuten er mange vann forurenset på ulike måter. Risikoen for tarmbakterier fra mennesker og dyr er høyst reell. Dette og mer til, må selvsagt kontrolleres hvis vannet skal utnyttes som drikkevann. Det er viktig enten det gjelder befolkningens generelle helse, hygiene eller næringsinntak. Store deler av næringslivet er avhengig av en kontinuerlig, sikker og tilstrekkelig stor vanntilførsel. Enten det gjelder næringsmiddelproduksjon, for eksempel kjøtt, fisk, mineralvann, øl, juice, brødvarer eller annet, må vi vite at det ikke er helsefarlig. Gode forsyninger bidrar til god folkehelse og økende gjennomsnittlig levealder. Andre deler av næringslivet har også bruk for vann. Det gjelder blant annet betongindustrien og en del av den mekaniske industrien. Dessuten trengs det vann til vasker, toaletter og dusjer overalt. Hva ville helsevesenet vært uten tilgang på godt vann?I Norge er vannkraft den klart viktigste energikilden, hvis vi ser vekk fra salgsverdien på våre store olje- og gassreserver. Vannkraft er også miljøvennlig hvis hensyn til luftforurensing, gassutslipp og global oppvarming skal legges til grunn. Derfor er det positivt at det planlegges oppgradering av eksisterende kraftverk, blant annet i Øgreidfossen i Eigersund. Når investeringen i tillegg kan gi jevnere vannføring og legge til rette for at laksen kommer tilbake, er det all grunn til å gi ros til utbyggeren, Dalane energi. Småkraftverk er også et aktuelt tema. De kan selvsagt ikke bygges uhemmet, men i mange tilfeller utgjør de en viktig ressursutnyttelse, økt tilgang på klimavennlig energi og gode tilskudd til grunneiere. De er i mange tilfeller gardbrukere som kan få sårt tiltrengte, langsiktige tilleggsinntekter på bruket sitt.Vi bor i en del av verden som har rikelig tilgang på vann. I en stor del av verden er vann, i alle fall rent vann, en knapphetsressurs. Hos oss er det rikelig, og det gir oss både velstand og muligheter. Det bør være utgangspunktet når nye vannbaserte investeringer skal gjøres, enten de er offentlige eller private. Det får heller aksepteres at det i perioder regner vel mye. Det er i så tilfelle et velstandsproblem.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE