Vann

Det har vært mye snakk om vannkvalitet i det siste. Mange steder, ikke bare i Dalane, har det blitt reist spørsmål om vannet vi bruker har den nødvendige hygieniske kvaliteten. Det har vært noen tilfeller av sykdomsutbrudd i Norge på grunn av bakterier og forurensninger i drikkevannet, blant annet i Bergen.Godt vann og sikker vannforsyning er grunnleggende for et moderne samfunn. Vi tar det som en selvfølge at det skal komme godt drikkevann ut av kranen hjemme, og at det skal være trygt å bruke vannet til matlaging, personlig hygiene og rengjøring. Også for næringslivet, og kanskje spesielt næringsmiddelindustrien, er det viktig, ja nesten avgjørende, at vannet som brukes er tilfredsstillende. Når tilsynsmyndighetene overvåker vannkvaliteten, vil det nesten alltid være enkelte forhold som kan forbedres. Vannforsyning og vannkvalitet må virke. Det gjør det da også. Utenom hovedvannforsyningen, finnes det en rekke mindre vannkilder og private løsninger. Disse skal selvfølgelig også være av samme gode standard. Her er det noen ganger avvik, og problemer med tilsig av husdyrgjødsel kan være en utfordring.Det er flere grunner til at vannkvalitet har vært så mye omtalt i media de siste ukene. Temaet ble tatt opp i Stortingets spørretime på bakgrunn av de uheldige sakene som har vært i senere tid. Dette var et godt utgangspunkt for en utstyrsleverandør på Østlandet som ønsker å få oppmerksomhet om sine produkter. Det er jo tillatt, men vi bør ikke la oss lure. Hovedsaken er imidlertid at vi i Dalane i hovedsak har svært god vannkvalitet. De siste årene er det også investert svært mye for å sikre tilførsel og kvalitet. Det er ingen grunn til å tvile på at det er slik. Politikere og kommuneadministrasjon har vist evne til å satse på dette i tide. Vi har høy kompetanse i de lokale tilsynsmyndighetene. Når det derfra gis klar beskjed om at det lokale drikkevannet er trygt, kan vi stole på det. Den tekniske og administrative kompetansen i kommunene er også svært høy. Det er ikke grunn til å la seg skremme av all den informasjonen som spres i disse dager. Bak den finner vi både kommersielle interesser og en del tvilsom journalistikk. Drikk vann! NøkternhetEn spørrerunde til de lokale bankene bekrefter inntrykket av at dalbuene er nøkterne med bruk av penger. De som har penger til overs, velger ofte å ha disse på konto, selv når rentene er lave. I forhold til folk i mange andre deler av fylket og landet, har nok dalbuene gått glipp av betydelige gevinstmuligheter i løpet av de siste få årene. Men det blir etterpåklokskap. Det kan selvsagt komme nedgangstider der bankinnskudd er "trygt og godt", men over tid er det nok de som satser litt mer som tjener mest.I tider der stadig flere personer i distriktet har "penger til overs", vil nok interessen for alternative plasseringsmuligheter stige framover.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE