Vanskelig situasjon

Byggesaksavdelingen i Eigersund kommune sliter med stor gjennomtrekk. Bare i løpet av de tre siste åra har 11 byggesaksbehandlere sluttet! De to siste sa nylig opp. Nå er kommunen på jakt etter erstattere. Forhåpentligvis vil det ikke gå så veldig lenge ut på høsten før nye folk er på plass. Den store gjennomtrekken kan skyldes flere forhold. Før finanskrisa var det mange som sluttet i det offentlige, også i byggesaksavdelingen til Eigersund kommune, for å søke "saftigere grasganger" i form av bedre lønn i det private. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Kommunen har ingen mulighet til å konkurrere på det området. Når man kan øke årslønna med et sekssifret beløp, er det ikke vanskelig å forstå at noen ønsker å skifte arbeidsplass. Etter ett snaut år med finanskrise og innskrenkninger i for eksempel bygg- og anleggsbransjen er det nok noen som har følt det sikrere med en jobb i det offentlige - selv med et lavere lønnsnivå. Likevel kan nok lønna ha betydning. Derfor er det foreslått en viss økning. Det spørs hvordan de med tilsvarende jobber i andre avdelinger i kommunen vil reagere på en slik framgangsmåte. Slik situasjonen har utviklet seg i Eigersund, eksempelvis, er den svært vanskelig. Uten nok ressurser hoper sakene seg opp. For mange ansatte er det en lite tilfredsstillende situasjon. Følelsen av hele tida å ligge på etterskudd kan føre til både stress og oppgitthet. Faktisk har det vært så galt i perioder at byggesakssjefen og hans saksbehandlere nesten har måttet gjøre seg utilgjengelig for å få sakene unna. Det er ingen tilfredsstillende situasjon verken for saksbehandlerne eller for publikum. Vi tipper at det kanskje er årsaken til noen av de som har valgt å si opp eller valgt bort byggesakskontoret i Eigersund når de er på jobbjakt. Byggesakene kan ofte være omfattende og innfløkte. Mange saker krever i utgangspunktet lang og grundig behandlingstid. Gjennomtrekk i avdelingen gjør ikke saken bedre. Skal man fungere godt som saksbehandler i en kommune, kan god kunnskap om det distriktet man arbeider i ha en viss betydning. En ting er å kjenne lover og regler i byggesaker inn og ut. Kjennskapen til lokalmiljøet tar det ofte lenger tid å sette seg inn i. Og når saksbehandlerne slutter etter kort tid, sier det nesten seg selv at det kan virke inn på behandlingstida. I dag har Eigersund kommune 475 saker til behandling. Det er altfor mange. Byggesakssjefen ser heller ingen snarlig lysning på situasjonen - i hvert fall ikke før avdelingen hans er fullt bemannet og forhåpentligvis med medarbeidere som satser på å bli i Eigersund noen år framover. I neste omgang går dette selvsagt ut over servicen overfor innbyggere og næringsliv. Særlig i ei tid der blant annet virksomheter innen bygg og næring sliter, er det ekstra viktig at prosjektene ikke stopper i haugene på byggesakskontoret. Også miljøutvalget har klaget på at de ofte får saker for seint til behandling. Derfor er det helt nødvendig at forholdene blir normalisert så fort som mulig, slik at behandlingstida for byggesaker kommer ned på et lavere og mer akseptabelt nivå.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE