Vei i vellinga

Dalane har endelig kapitulert for statens ensidige krav om at nye hovedveier i hovedsak skal finansieres med bompenger. Dermed ligger det til rette for en omfattende utbedring av veinettet i Dalane. På høy tid. Dagens veier står på ingen måte i forhold til behovet når en skal tenke på trafikksikkerhet, effektivitet for næringsliv og arbeidstakere, miljøbelastning og trafikkvekst. Norge har Europas dårligste veinett. Dalane er en god illustrasjon på akkurat det. Nå er det presentert omfattende planer for omlegginger og forbedringer av viktige veier i Dalane. Forslagene virker fornuftige, og det er stor enighet innad i gruppa som har arbeidet med planene. Det bør bety at den videre saksgangen ikke hindres av uenighet mellom kommunene i Dalane eller innad i den enkelte kommune. Nå handler det av mange årsaker om å komme i gang. Vi mener det er rett å si at de "pakkene" som er lagt fram, er gode. Det vil alltid være ønsker og behov som er annerledes enn det som ligger i planene, men vi håper inderlig ikke at noen vil forhindre framdriften i arbeidet med for mange avvikende ønsker. Det får i tilfelle komme som gode tilleggsforslag. De bør også være velkomne. For vår del hadde vi gjerne sett at det var mulig å realisere en alternativ rute mellom Eigerøy og fastlandet i Eigersund. Kommunen har nylig presentert gode, langsiktige planer for videre utbygging på Hestnes-halvøya. Med dagens veinett blir de nye boligene liggende veldig langt fra næringsområdene der svært mange skal arbeide. Det betyr mer trafikk i sentrum, lengre kjørevei til og fra arbeid og større utslipp av klimagasser. Men det kan det gjøres noe med, og som DT nylig kunne presentere, arbeides det med mulige løsninger på disse utfordringene. Vi håper de lar seg realisere - uten å flå trafikantene.   For dumt Politiet holder jevnlige kontroller av atferd i trafikken. I Egersund gjennomføres hyppige kontroller på Jernbaneveien for å se om bilistene bruker bilbelte og at bilførerne ikke snakker i mobiltelefon. Dessverre viser det seg, igjen og igjen, at det syndes på disse punktene. Hver uke kan politiet melde om nye gebyrer som for brudd på disse enkle, grunnleggende reglene. Forbausende mange setter seg selv og andre i fare ved dette. Litt overraskende er det også at så mange vil betale så mye for så lite. Politiet melder også at de kunne tatt langt flere om de hadde hatt kapasitet. Det er lett å forstå. Den som ser etter, kan fort konstatere at det er mange brudd på disse reglene. For oss som selv ferdes langs Jernbaneveien i Egersund ganske ofte, tar det ikke lang tid å oppdage bilførere som snakker i telefon, både i rundkjøringer og ellers. Vi oppfordrer trafikantene til å endre vaner og skaffe de nødvendige hjelpemidler hvis de har behov for å snakke i telefon underveis. De er lett tilgjengelige. I tillegg oppfordrer vi politiet til å fortsette med sine kontroller. Vi får håpe at det hjelper litt. Hva med prikker i sertifikatet?  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE