Veidebatt med fornyet tyngde

Deler av veinettet i Dalane er i dårlig forfatning. Vedlikeholdet er forsømt over tid, og de statlige kronene til samferdsel strekker ikke langt. Flaskehalsene er mange, men det er liten vilje til å ta de rette grepene. Det må som oftest forskuttering eller bompenger til for å løse problemene. Politikerne i Dalane-kommunene har forlengst vendt tommelen ned for bompenger. Ingen vinner velgere på slike forslag. Forskuttering eller andre kommunale virkemidler må til for å få fortgang i sakene.Riksvei 44 til Jøssingfjord er en turistattraksjon på sommerstid, men kan være et mareritt for trafikantene på vinteren. Det har hendt mer enn en gang at lastebiler har gitt opp å kjøre denne strekningen. Sjåførene har ikke ansett det for forsvarlig å kjøre, selv om det er brøytet og strødd. For fire-fem år siden ble det diskutert å legge riksveien gjennom en ny trasé i forlengelsen av Telnesveien. Men uten friske veimidler forstummet debatten. Finnes det ikke midler til å følge opp, har det liten hensikt å diskutere trasévalg.Debatten har på ny fått aktualitet etter at Titania-ledelsen og ordfører Gudmund Holmen har sett på alternativ bruk av bedriftens gråberg. Det ligger tonn på tonn med gråberg som bedriften ikke kan gjøre fornuftig bruk av. Dette gråberget kan benyttes til bæremasse for en ny trasé for riksvei 44 som ledes utenom Jøssingfjord. Bedriften kan bli kvitt et problem, samtidig som det kan bygges en vei av god standard i et område som sårt trenger det.I morgen møtes representanter fra Rogaland fylkeskommune, med fylkesordføreren i spissen, ordfører Gudmund Holmen og representanter for Titania for å diskutere om dette bokstavelig talt er en farbar vei. Det er på det rene at næringslivet ikke er fornøyd med dagens alternativ. Kan man få en ny bit riksvei av høy standard for en billig penge, bør det vurderes nøye. Det vil ta tid å anlegge en ny trasé, men regionen har tid til å vente. Alternativet er nemlig at det ikke skjer noe som helst de neste ti årene. For i gjeldende transportplan er det ingen utsikt til utbedring av denne strekningen. En ny trasé vil imøtekomme næringslivets behov og gjøre avstanden til stamveinettet kortere og sikrere. Det er to gode argument for å gjennomføre prosjektet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE