Veistenging bør vurderes

I forrige uke veltet en trailer på fylkesvei 51 ved Laksheim. Dermed kom politistasjonssjef Henry Tendenes kjapt på banen. Han mener at veien ikke er god nok for tungtransport. Derfor stiller han igjen spørsmål om veien mellom Tengs og Bjerkreim bør stenges for gjennomkjøring av tunge kjøretøy.Tendenes tar først og fremst utgangspunkt i veiens beskaffenhet. Han er opptatt av trafikksikkerhet. I så måte har det vært for mange ulykker der store kjøretøy har vært involvert. Veien er stedvis smal og svingete. Store deler er også uten gang- og sykkelsti, til tross for at mange barn og unge daglig ferdes langs denne fylkesveien. Særlig gjelder det på sommerstid når det er badesesong i Gådå - og det på den delen av veien som er mest svingete og uoversiktlig. Derfor er det ikke vanskelig å forstå utspillet fra politistasjonssjefen.Spørsmålet ble heftig diskutert seinest for et par år siden. Da fikk Tendenes støtte fra politikerne i Eigersund. I Bjerkreim var de imidlertid av en annen oppfatning. De sa nei til å stenge veien for denne type kjøretøy. Hensynet til de som driver næring i distriktet veide tyngst for bjerkreimpolitikerne.Vi tror at Tendenes har rett i at mange tungtransportsjåfører velger fylkesvei 51 framfor E39 av én grunn - for å slippe unna kontrollstasjonen på Krossmoen. For det kan umulig være for å spare tid, selv for yrkessjåfører i en næring som riktignok sliter både med tidspress som små marginer. I beste fall dreier det seg om to-tre små minutter. Så det argumentet holder ikke. Det er nok mer frykten for å bli stoppet, som er den mest nærliggende grunnen. Riktignok er det mange yrkessjåfører som klager på at enkelte tjenestemenn ved denne kontrollstasjonen er vel firkanta og lite smidige i sin tolkning og vurdering av lover og regler. Det får så være. At noen utfører jobben etter "boka", bør ikke føre til at man nødvendigvis bevisst unngår kontroller. Det er nemlig en viktig grunn til at disse kontrollene blir utført: nemlig sikkerheten til så vel de som fører de tunge vogntogene som andre trafikkerende. Man kan mislike regler og kontroller så mye man vil, men når de først er der, må man bare akseptere at de finnes og forholde seg deretter.Når debatten igjen er i gang, vil trolig et av argumentene mot stenging være at man da kan risikere at en opprusting av denne veistrekningen blir nedprioritert av de bevilgende myndighetene. Det kan så være. Men om veien skulle bli stengt for gjennomkjøring med tunge kjøretøy, bør ikke det bety at det blir slik for alltid. Kan lokale politikere være med og påvirke midler til utbedring og oppgradering av veien, kan den kanskje åpnes igjen også for tungtrafikken når bare veistandarden tilsier det.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE