Vestland

Det er ikke ofte vi føler behov for å tilkjennegi vår omsorg og bekymring for våre venner lenger nord. Nå gjør vi det.Ved flere anledninger det siste året har sentrale myndigheter og store bedrifter tatt beslutninger som svekker Stavanger og dermed Rogaland. Ofte er det snakk om sentraliseringsvedtak der aktiviteter, penger eller hovedkontorfunksjoner overføres til andre deler av landet, som oftest til Østlandet. Saken om Statoil/Hydro er et eksempel. Der ble det tatt beslutninger som i realiteten flytter hovedfunksjonene ut av Stavanger. Det førte også til at våre politikere i Dalane tok opp saken og engasjerte seg for å påvirke både selskapene og ikke minst regjeringens passivitet.Det er etter hvert fastslått at sykehusene på vestlandet, deriblant Stavanger universitetssykehus (SUS), har dårligere finansiering enn sykehus i andre deler av landet, målt i forhold til folketall. Vi kan fortsette å liste saker der Rogaland og Vestlandet nedprioriteres, blant annet forsvarets anlegg på Jåtta, SAS Braathens tekniske verksted på Sola, og andre. Statens innsats for veibygging i Rogaland er heller ikke imponerende.Samtidig kan vi med tilstrekkelig stolthet hevde at en stor del av landets verdiskapning skjer i vår del av landet. Rogaland er et stort og viktig industrifylke, og kanskje landets viktigste matfylke. Når det gjelder mat, er Dalane viktig med store, betydningsfulle anlegg for fisk og kjøtt. En bekjent av oss pleide å uttrykke sin ergrelse med å si at inntektene er på Vestlandet, kostnadene er på Østlandet. Nå har han flyttet til Østlandet selv og har naturlig nok sluttet å si dette.Det kan godt tenkes at han hadde et viktig poeng. Vestlandet er rikt på naturressurser. Det produseres mye elektrisk kraft her. Olje, gass og fisk hentes i vårt område, og mye av bearbeidingen skjer her. Det er store og sterke finansmiljøer på Vestlandet, og skaperevnen og satsingsviljen er stor. Kanskje er vi for beskjedne? En fornuftig regjering burde stimulere de kreative og sterke ressursene som finnes her. Nå skjer til en viss grad det motsatte. Uklokt, spør du oss.Det må ikke oppfattes bokstavelig, men det kan være interessant å leke med tanken. Hva om vi etablerte vårt eget land her vest; Vestland. Island greier seg forbausende godt med langt færre mennesker enn det vi ville vært, og med et mer begrenset ressursgrunnlag. Hvorfor skal en så stor del av den nasjonale verdiskapningen som skapes her, forvaltes fra Østlandet?Nei, det er viktig at Rogalands og Vestlandets krefter forenes for å sikre at utviklingen her kan fortsette på en god måte, og slik vi får vår rettmessige del av verdiskapningen tilbake hit. Det kan vel ikke være nødvendig å gå så langt som å etablere vår egen stat; Vestland? PendlereØnsker fylkeskommunen at næringsliv og forvaltning på Nord-Jæren skal ha ansatte fra Dalane? Ønsker vi at pendlere fra Dalane skal ha ett godt transporttilbud? Da er Stavangerekspressen viktig!For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE