Viktig med felles framstøt

E39 mellom Ålgård og Flekkefjord har fått liten uttelling i nasjonal transportplan fram til 2015. Samlet har Stortinget vedtatt prosjekt til nærmere fire milliarder kroner mellom Bergen og Kristiansand. Krabbefelt i Vikesåbakkene og utbedring av enkelte kryss er riktignok med i planen, men tar en forholdsvis liten del av de totale bevilgningene. Nå er håpet at en revisjon av planen kan føre til at flere prosjekt i vårt distrikt kommer med.I Dalane er det et sterkt ønske om å få utbedret den smale jernbanebrua på Helleland og et krabbefelt opp Skjebadalen. Men også gang- og sykkelsti på Helleland, sikrere avkjørsler langs E39, merking av sving i Runaskaret og bedre avkjørsel ned mot Tengs er blant prosjektene som ordførerne i Dalane mener burde vært gjennomført i denne perioden. Samtlige prosjekt er viktige og vel begrunnet. Når de eventuelt blir gjennomført, vil de være med og sørge for en sikrere avvikling og bedre flyt i trafikken på stamveien gjennom den sørligste delen av Rogaland.Det viktigste, slik vi ser det, er å få ordnet opp i flaskehalsen på Helleland så fort som mulig. Her trengs det drøyt 30 millioner. Da må i tilfelle prosjektet med når planen skal revideres. Alternativet er at Stortinget vedtar en ekstrabevilgning for å få bort dette ulykkesbelastede stedet på E39.I denne uka var ordførerne i de kommunene Europaveien går gjennom, samlet på Vikså, sammen med representanter for veimyndighetene. Formålet var å gjøre et felles framstøt for å få flere lokale prosjekt med i planen. Det kan være et strategisk riktig grep. Likevel er det ingen garanti for å få gjennomslag i en transportplan som sliter med etterslep fra andre prosjekt. Vi er dessverre redd for at mulighetene er små. Vi må ikke glemme at utbedringer av stamveinettet andre steder er finansiert gjennom bompenger. Det er en en mulighet det ikke er særlig vilje til i vår region. Derfor er det kanskje forståelig at ny vei over Kvinesheia og utvidelse av firefelts motorvei på Nord-Jæren blir prioritert. På den andre sida; et rikt land som Norge burde vel ha råd til å bevilge mer av sin oljerikdom, blant annet til en helt nødvendig utbedring av stamveinettet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE