Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Vil starte på gang- og sykkelveien

Vil starte på gang- og sykkelveien

KAN FÅ 350 METER GANG- OG SYKKELVEI: Her, i Saurdalen på Nordre Eigerøy, kan kommunen ta det første steget i retning en ferdigstilt gang- og sykkelvei på Nordre Eigerøy. Prisen for kommunen er 700.000 kroner.

Bertelsen & Garpestad AS vil samarbeide med Eigersund kommune om å bygge 350 meter gang- og sykkelvei i Saurdalen på Nordre Eigerøy. Rådmannen mener det er fornuftig å slå til på tilbudet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.03.2014 kl 14:04

Den aktuelle strekningen er cirka 350 meter lang. Bertelsen & Garpestad ser for seg å bruke overskuddsmasse fra opparbeidelse av boligfeltet i Saurdalen. De totale kostnadene ved å anlegge de 350 meterne med gang- og sykkelvei er 1,1 millioner kroner, uten moms. Av dette beløpet foreslår Bertelsen & Garpestad at kommunen dekker 700.000 kroner. Resten vil firmaet betale selv.

Rådmannen mener at pengene kan hentes fra investeringsfondet. Politikerne tar først stilling til saken i formannskapet 19. mars. Deretter gjør kommunestyret det endelige vedtaket 24. mars. Rådmannen vil i ettertid avklare om Rogaland fylkeskommune, som eier veien, vil dekke hele eller deler av kommunens andel.

Per Steinar Berentsen er kommunens saksbehandler. Han påpeker at det foreligger planer om nye boligfelt langs fylkesvei 65 på Nordre Eigerøy, blant annet på Leidland og i Saurdalen. I åra som kommer må man derfor forvente en vesentlig økning i trafikken på strekningen.

- Dette vil vanskeliggjøre forholdene for gående og syklende ytterligere, da veistrekningen flere steder er smal, svingete og uoversiktlig, skriver Berentsen i saken som nå er lagt fram for politisk behandling.

I dag er det gang- og sykkelvei fra Eigerøy bru og fram til Leidland. Det ideelle hadde vært om gang- og sykkelveien først kunne blitt videreført fra der den slutter i dag, og i retning Skadberg, enten i sin helhet eller som delprosjekter, mener saksbehandleren.

- På den andre sida har kommunen nå en gyllen mulighet til å få på plass en delstrekning på cirka 350 meter til en overkommelig pris, i et spleiselag med Bertelsen & Garpestad. Denne utbyggingen kan ses som et første steg på veien mot å få ferdigstilt gang- og sykkelvei langs hele fylkesvei 65, påpeker Per Steinar Berentsen.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!