Vindmøller vil skape strid

Siragrunnen vindpark vil bygge vindmøller i havet, på fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Vindmøllene vil bli sterkt synlige, blant annet fra kulturperlen Sogndalstrand. Vindmøllene kan gi Sokndal kommunes hardt anstrengte kommuneøkonomi 19,3 millioner kroner i ekstra eiendomsskatt årlig. Det er derfor grunn til å tro at kommunen og rådmann Bjørn Erik Paulsen kommer til å være positive til initiativet, selv om Paulsen i Dalane Tidende fredag ikke ville avsløre sin egen holdning. Selskapet leverte sin konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i september. Sokndal og Flekkfjord kommune vil begge få søknaden til høring. I den forbindelse er det planlagt folkemøter begge steder. Selskapet frister med at vindmølleparken vil gi 15 nye arbeidsplasser og i tillegg føre til oppdrag til lokalt og regionalt næringsliv på rundt 325 millioner kroner, fordelt over en to år lang byggeperiode. Selv om vindmølleparken vil gi sårt tiltrengte arbeidsplasser og tilskudd til anstrengte kommuneøkonomier, vil det ikke overraske dersom vindmølleparken vil skape debatt og strid. Det er en kjensgjerning at mange er for vindkraft, bare de selv slipper å se en vindmølle fra stuevinduet. I Danmark, som ligger atskillig lenger framme i vindmølleutviklingen enn det vi i Norge gjør, foreligger det rettsavgjørelser med et erstatningsnivå som har skapt usikkerhet knyttet til om vindkraft vil være regningssvarende. I konsekvensutredningen for Siragrunnen vindpark erkjennes det at vindmøllene vil oppleves som dominerende fra land, spesielt på strekningen fra Jøssingfjord til Berrefjord. I tillegg vil vindmøllene gi kollisjonsrisiko for fugl samt negative konsekvenser for de som driver med snurrevadfiske, og begrensninger for garnfiske i området. I anleggsperioden vil dessuten fisk og sjødyr kunne bli skremt bort for en periode. Like fullt mener vi at det trolig er en god idé å si ja til prosjektet. Å satse på vindmøller vil være et riktig skritt i retning av å skape et senter i Dalane for fornybar energi. Da holder det ikke bare med forskning og utvikling. Da må satsingen også inneholde praktisk handling. Men populært blir det neppe.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE