Visjoner for bykommunen

De første inntrykkene av forslaget til ny kommuneplan for Eigersund er veldig, veldig gode. Det virker som om den vanskelige utfordringen å kombinere utvikling og bevaring, næring og bolig, trivsel og effektivitet, samt aktivitet og miljø samtidig er gjort på en grundig og klok måte. Det vil selvsagt bli diskusjon om mange deler om planen, men reaksjonene fra politikerne tyder på at mye av diskusjonen vil gjelde mindre forhold, detaljer og tidsplaner. Det er et godt tegn. Igjen er det en bekreftelse på at det er gjort et godt arbeid.Det har heldigvis vært engasjement omkring kommuneplanen. Publikum er invitert til å komme med synspunkter, og mange har benyttet anledningen til å gjøre det. At invitasjonen var reell, er vist ved at mange av innspillene er tatt hensyn til i det planutkastet som foreligger.Vi skal ikke på dette tidspunktet analysere det forslaget som foreligger. Vi kan uten grundige vurderinger slutte oss til noen av de kommentarer som er kommet fra de som skal fatte beslutningene. Synspunktene er verdt å merke seg. Blant annet er vi enige med de som peker på at det begynner å haste med avklaring for plassering av nye kirkegårdsarealer. Det er lagt ned mye arbeid for å kunne utvikle Egersund sentrum som møteplass og arbeidsplass. For å få det til er, det viktig at trafikkforholdene bedres og at en betydelig del av gjennomgangstrafikken kan ledes utenom kjernen av Egersund. En av våre kjepphester er at også parkeringsforholdene må bedres og tilrettelegges for framtidig økt trafikk og økt trivsel samtidig. Vi er sterkt i tvil om Slettebø er et hensiktsmessig sted for industrietablering. Det avhenger i stor grad av framtidsvisjonene for hele Slettebø og særlig det tidligere bakkebøområdet. Det kan lett bli konflikter dersom boligområder, landbruk og industri skal plasseres for tett innpå hverandre. At det settes av areal til fotballbane i området, er muligens greit, men vi er i økende grad i tvil om behovet i den gjeldende planperioden. Det er mange barn og unge som driver med fotball, men den generelle interessen for lokalfotballen er sterkt nedadgående. Det er også investert i flere ballbinger og kunstgrasbaner de siste årene. Kanskje en opprusting av den eksisterende banen på Slettebø er vel så nyttig. En annen utfordring som tidligere er påpekt, er at industriarbeidsplassene og en stor del av boligområdene ligger på hver sin kant av byen, industri på Eigerøy og Tengsareid, boliger på Rundevold og Hestneshalvøya. Det skaper nødvendigvis mye trafikk til og fra disse områdene, og denne presses i dag gjennom byens sentrum. En kommuneplan for de neste 10 til 20 årene må ha gode løsninger på disse utfordringene for å oppnå sine øvrige målsettinger.Nå går arbeidet med kommuneplanen inn i en spennende fase der arbeidet skal diskuteres og vurderes. Det foreligger et godt utgangspunkt, til glede for alle som nå skal gi sitt bidrag til et, forhåpentligvis, godt sluttprodukt. Vi vil følge arbeidet med interesse.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE