West Rock trenger lokal støtte

Etter at den første entusiasmen over planene om et stort motorsenter i Sokndal har lagt seg, viser det seg å være vanskelig å få prosjektet i havn. Da planene første gang ble introdusert, var det tegnet inn både bilbaner og dragstripe. Også fallskjermklubber vurderte å benytte området til trening. Området ble ansett for å være gunstig med tanke på opplæring av motorsyklister. Kort sagt var det mange som støttet planene. Noen drømte om et anlegg der det kunne avholdes internasjonale bilstevner, og motorsportorganisasjoner kom inn på eiersiden. Nå er holdningen mer avventende. På kommunalt hold er det en noe reservert holdning til prosjektet. I stedet for å se romslig på muligheten for å skaffe regionen en attraksjon, har en endt opp med en tidsavgrenset leieavtale. Dersom West Rock makter å etablere et motorsportsenter innen sju år skal leiekontrakten løpe i 40 år. Dersom man ikke er i gang innen fristen, termineres kontrakten.Nå skal ordfører Gudmund Holmen forhandle med Titania for å finne ut om bedriften har noe mer å bidra med. Holmen har et særskilt ansvar for å lose prosjektet i havn. Det kommunale eierskapet i West Rock forplikter. Titania tar årlig ut store mengder gråberg. Aksjonærene i West Rock håper at disse massene kan benyttes til å planere tomten for motorsportsenteret. En slik avtale med Titania er helt avgjørende for at senteret skal realiseres. For bedriften kan en avtale med West Rock bety at gråberget kan benyttes til noe fornuftig og ikke bare dumpes i hauger. Samtidig har West Rock ansvar for å få detaljtegnet anlegget og kostnadsberegnet de store investeringene som må gjøre.Dersom selskapet nå får en avtale og kan fremlegge detaljerte planer for hvordan anlegget blir, styrkes muligheten for å få fylkesmidler. Nå er det ikke planer om å sende søknad om spillemidler før neste høst. Men allerede nå forsøkes det å få motorsportmiljøet til å samarbeide og prioritere et større anlegg for Rogaland. Her kan Kroheia-alternativet vinne frem. Mens de fleste slike anlegg kommer i konflikt med naboer, enten det er på Jæren, eller nær de større sentrene, så er alternativet i Sokndal godt skjermet. Men skal prosjektet ha muligheter for å lykkes, må det ha solid lokal støtte. Det skader heller ikke med noe mer pågangsmot for å sikre regionen et stort anlegg for motorsport.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE