Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Sjå bildeserien:

Tellenes vindpark tar form - fort

Tellenes vindpark tar form - fort

VEGNETT I HEIA: Stangeland Maskin gjer alt klart for at 50 vindmøller kan settast opp på det store området mellom Sokndal og Lund. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Det held hardt når Stangeland Maskin må ha ferdig 44 kilometer veg i Tellenes vindpark til april. For å rekke det har dei flytta opp i heia.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.08.2016 kl 10:04

Sjå bildeserie til høgre eller trykk her.

Bygginga av Tellenes vindpark i Sokndal og Lund er i gong. Stangeland Maskin har fått oppdraget med å bygge 44 kilometer veg, like lange kabelgrøfter, meterdjupe betongfundament som dei skal forankre 10 meter ned i fjellet med 60 boltar for kvar av dei 50 vindturbinane, og eit servicebygg på toppen av det heile. Dette må dei ha klart i april neste år.

— Den største utfordringa vår er tida, seier Per Svendsen.

Han er prosjektleiar i Stangeland Maskin og ansvarleg for at vegstrekninga som nesten er like lang som frå Egersund til Nærbø, står klar i april.

Les også om byggestarten for Egersund vindpark.

Busett seg på Kroheia

For å rekke fristen, har Stangeland etablert ein brakkerigg på Kroheia. Der har dei kontor, bustader og kantine.

— No bur det 35 mann i brakkeriggen. Totalt er me 44-45 stykk her. Etter ferien, i neste veke, tar me til med skiftordning, seier Svendsen.

Se bildet større

I brakkeriggen har arbeidarane det meste dei treng. Prosjektleiar Per Svendsen kan studere kart på kontoret og gå rett ut på anleggsområdet. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Ifølge prosjektleiaren visste Stangeland Maskin lenge at det var dei som skulle få oppdraget, men det var ikkje før i juli det blei bestemt at vindparken verkeleg skulle byggast.

— Me var førebudde, men det er avgrensa kva me kan gjere før kontrakten er underteikna. Me kan ikkje trykke på startknappen før då. No set me inn så mykje utstyr me har og som logistikken tillèt, seier Svendsen.

Flest mogleg angrepspunkt

Vegbygginga har halde på i to veker. I løpet av august skal dei ha bygd 8 kilometer.

— Me må vere strategiske og prioriterer å få maskinane inn der vegane skal dele seg. Dette er for å få flest mogleg angrepsunkt, forklarar han.

Prosjektingeniør Olav Brynjulfsen forklarar at vegnettet i vindparken er som ein blekksprutformasjon.

— Om me har sprengt fjell, må me flytte masse før boreriggen kan bore for ei ny sprenging. Då gjeld det å kunne bruke riggen ein annan stad i mellomtida, seier Svendsen.

Se bildet større

Tellenes vindpark er delt inn i tre område. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Tørste maskinar

Han reknar med at dei har 13-14 gravemaskinar, 12 dumparar og 5 boreriggar i sving for augeblikket. Vindkraft er kanskje grøn, men i byggefasen brukar Stangeland Maskin 6.000 liter diesel kvar dag. Det er også den største utgifta deira.

— Me har ein eigen mann som køyrer ut diesel til maskinane, seier Svendsen.

For området er enormt. Det er ikkje berre diesel maskinførarane får køyrt til seg. Middagsmaten kjem på gravemaskindøra.

Sjølvforsynte på mange vis

— Det tar for mykje tid om 50 mann skal ned til kantina, skifte klede, for der er det ikkje lov med arbeidsklede, og så køyre tilbake der dei jobbar, forklarar prosjektleiaren.

Dei har også ein maskinreperatør på staden. Svendsen fortel at ein maskin skal ha service etter 5-600 timar med drift. Totalt køyrer Stangeland 300 timar kvar dag. Dei må altså ha service annakvar dag i snitt. Etter kvart som brakkeriggen tar form, skal dei også etablere ein verkstadhall.

Se bildet større

FOTO: Erlend A. Lorentzen

Eit problem på anleggsområdet er kommunikasjonen. Telefondekninga er dårleg, og Svendsen og arbeidarane hans kommuniserer med medbrakt radiosystem.

Har kommunikasjonsvanskar

Ingeniør Brynjulfsen forklarer at terrenget kan ha lommer der det er vanskeleg å få kontakt med folk.

— Har nokon sett Trond? spør ein maskinførar over radioen.

Boremaskinane er GPS-styrte. I ein bil har GPS-en ei nøyaktigheit på inntil nokre meter, men boremaskinane må vere nøyaktige på to centimeter. Då er ikkje satellittar nok.

— Me har sett ut radiosendarar på toppane rundt forbi, som gir oss den nøyaktigheita, seier Svendsen.

Titania la grunnsteinane

Vindkraftområdet er dels knytt til Titania sine gråbergtippar og den planlagde motorsportarenaen i Kroheia. Stangeland Maskin kan derfor nytte seg av mykje eksisterande infrastruktur.

— Det hadde vore eit vanvittig mykje meir omfattande arbeid om det ikkje var nokre vegar her i det heile. Det er nok litt av grunnen til at vindparken lar seg gjennomføre, trur Per Svendsen.

Som å vere til sjøs

Svendsen forklarar at dei tar sikkerheit på alvor i det enorme anleggsområdet som til slutt skal strekke seg heilt inn til Voreknuten. Dei har sett ut retningsskilt og brøytestikker.

— Om skodda kjem, er det akkurat som å vere på sjøen, du ser ingenting. Me skriv inn og ut alle som jobbar her. Om du seint ein kveld ikkje får start på bilen her oppe, kan det bli langt å gå.

Manglar ikkje masse

Se bildet større

Knuseverket kan forast med utsprengde steinar og produserer masse til å fylle mellom dalane. Titania supplerer. FOTO: Erlend A. Lorentzen

Ut frå dei breie vegane Titania sine dumparar køyrer på, går eit krimskrams av grove anleggsvegar. Gravemaskinar og boreriggar står i bratte skråningar og banar veg. Stangeland må reinske vekk terreng, sprenge berg og fylle opp. Dei produserer lausmasse på staden. Det treng dei nok av, sidan terrenget er kupert i typisk Dalane-stil.

— Me skal sprenge 5.000 kubikk per dag og flytte 12.000 kubikk. Me har altså eit underskot av masse, men det får me frå Titania, forklarar prosektleiaren.

Verdifult oppdrag

Fem-seks karar som er permitterte frå Titania, jobbar no for Stangeland Maskin på Tellenes.

Svendsen seier Stangeland fram til no har hatt brukbart med jobb utan mange permitteringar, trass dei dårlege tidene i fylket. Kontrakten på Tellenes er likevel kjærkomen.

— Den er verd 300 millionar før moms. Det er over 20 prosent av omsettinga vår, seier han.

Kvar veke måler prosjektleiaren framdrifta opp mot tidsplanen og måla dei har sett seg.

— Så langt går arbeidet greitt etter planen. Eg trur me skal rekke fristane våre.

Kartdata frå NVE:

Bildeserie

 Foto: Erlend A. Lorentzen
Per Svendsen Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
I horisonten står ein borerigg. Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
Boreriggførar Trond Tjøstheim Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
Vegen skal gå langs dei oransje merka. Foto: Erlend A. Lorentzen
Gravemaskinførar Olaf Førli (t.h.) Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
 Foto: Erlend A. Lorentzen
Brakkeriggen Foto: Erlend A. Lorentzen

Vindparksafari

DT var med på vegane Stangeland Maskin bygger i den komande vindparken på Tellenes.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!