Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Rådmannen snur i klubbhussaken

Rådmannen snur i klubbhussaken

FOTO: Gro Eia Østby

Sokndalsrådmannen vil likevel ikke gi bruksendring for Predators sitt klubbhus. Det reagerer huseier Gudmund Frøiland sterkt på.

Tekst:

Publisert:

Gudmund Frøiland har følgende spørsmål til de folkevalgte i Sokndal:
– Skal vi ha et politisk demokrati og følge norsk lov, eller en stat der politiet dikterer og fører de folkevalgte bak lyset? spør han.

Samtidig opplyser Frøiland at Predators kan komme med både søksmål og anmeldelser mot kommunen i kjølvannet av behandlingen.

Søknaden står på sakslista til hovedutvalget for landbruk, miljø og teknikk 2. april. Da skal politikerne bestemme seg for om de vil innvilge midlertidig bruksendring eller ei.

Huseieren har for lengst engasjert advokatfirmaet Kjær & Co til å hjelpe seg i saken med klubbhuset.

Vil unngå HA-plattform

Etter at politiet på det sterkeste har frarådet Sokndal kommune å godkjenne søknaden, har rådmannen endret sin innstilling. Han mener at de folkevalgte bør avslå søknaden. På den måten mener administrasjonen å unngå at Hells Angels-organisasjonen (HA) får en strategisk plattform i bygda.

Ifølge politiet er klubbhusene typiske steder som HA bruker til å rekruttere nye medlemmer, begå kriminalitet og bygge legitimitet i det sivile samfunn. Det er dette rådmannen mener bør være begrunnelsen for et eventuelt avslag.

– Stigmatiserer Predators

Frøilands spørsmål til politikerne inngår i advokatfirmaets merknad til søknaden om bruksendring. Huseieren mener MC-klubben blir stigmatisert og utsatt for vilkårlig overvåking fra politiets side.

– Dette er helt feil og hører hjemme i stater vi ikke ønsker å bli sammenliknet med. Å binde sammen Predators MC West Point med Hells Angels med bakgrunn i Norgesmodellen, virker helt absurd. Har ikke politiet gjort hjemmeleksen sin, eller hva er det for noe? spør Frøiland.

- Driver ikke rekruttering

Han avviser på det sterkeste at Predators West Point er en supporterklubb til Hells Angels eller andre MC-klubber og tar sterk avstand fra påstander om at gruppen av MC-interesserte i Sokndal skal ha noe som helst med kriminell virksomhet å gjøre. Frøiland hevder at politiet påstår at Predator rekrutterer flere kjente kriminelle, noe han mener ikke stemmer.

– Det stemmer heller ikke at klubben rekrutterer yngre personer til miljøet. Vi driver ingen rekruttering, uttaler Frøiland og opplyser at det kun er snakk om åtte-ni familiefedre som møtes jevnlig for å leve ut sin felles MC-interesse.

1 %-merket på vesten

Han innrømmer riktignok at noen i gjengen har båret 1%-merket på vesten.
– Men det gjør ikke Predators til en 1%-klubb, presiserer han.

Advokat Kim-Robert Danielsen legger til at kommunen kjenner godt til de som driver denne hobbyen i Sokndal og at politiet tar feil i sine påstander om koplinger til andre MC-klubber. Ifølge advokaten er dette udokumenterte påstander som ikke kan legges til grunn i en forvaltningssak.

Han peker ellers på at politiet ikke er en direkte berørt statlig eller regional myndighet som skal være med blant høringsinstansene i denne saken. Derfor er ikke kommunen bundet av politiets oppfatning, hevder Danielsen.

Frøiland avslutter uttalelsen sin med å be de folkevalgte i Sokndal om å se bort fra det han mener er skremselspropaganda fra politiet og ta søknaden om bruksendring for det den er, nemlig bruksendring for en privatperson.

Vanlig klagebehandling

Ifølge rådmann Dag Sørensen er det lmt-utvalget som skal avgjøre søknaden.
– Den kommer inn under kategorien byggesøknader. Dersom lmt-politikerne avslår søknaden og dette blir påklagd, blir det en vanlig klagebehandling. Da kommer den på nytt opp i lmt-utvalget. Dersom de opprettholder sitt vedtak, går saken videre til fylkesmannen, sier Sørensen.

Han føyer til at dette ikke er en rent byggeteknisk sak.

– Administrasjonen har valgt å vektlegge rådet de har fått fra politiet. Innstillingen ble endret etter at politiet kom med sin uttalelse. Vi gjorde det med henvisning til de føringene storting og regjering har gitt for denne typen saker, sier sokndalsrådmannen.

BAKGRUNN

Gudmund Frøiland har søkt om midlertidig bruksendring for deler av uthuset som brukes som klubbhus for Predators. Han hevder at måten MC-klubben bruker huset på, ikke krever bruksendring til forsamlingslokale, men at rett betegnelse vil være oppholdsrom.
Rådmannen har merket seg at Frøiland bruker ordet privatperson ett sted i sin uttalelse til søknaden, mens han et annet sted varsler at det kan bli tale om "både søksmål og anmeldelser fra vår side", altså Predators.

Frøiland har også søkt om dispensasjon fra arealbruken i den 40 år gamle reguleringsplanen for området.

For at kommunen skal kunne gi dispensasjon fra en reguleringsplan, er det et krav i plan- og bygningsloven at fordelene må være klart større enn ulempene. I tilfellet med Predators sitt klubbhus er fordelene at søkeren får lokaler til å utøve hobbyen sin og møte venner. Han vil dessuten ha en god grunn for å holde bygningene i god stand. Det er ellers ikke bruk for den som driftsbygning.

Ulempene er det politiet som har pekt på i en uttalelse 25. februar 2014. Der skriver de at dersom bruksendringen blir godkjent, får Hells Angels-organisasjonen en strategisk plattform til å rekruttere nye medlemmer, begå kriminalitet og bygge legitimitet i det sivile samfunn. Saksbehandleren mener dermed, etter en samlet vurdering, at fordelene ikke er klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!