ANNONSE

Gallup

Var det riktig av Kirkemøtet å åpne for at prester kan reservere seg mot på vie homofile?

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper

Nyheter fra andre aviser

ANNONSE